top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-22 Hai phản ứng khác nhau


 

Câu gốc: “Nhưng, khi họ nghe hết mọi lời, thì sợ mà ngó nhau, và nói cùng Ba-rúc rằng: Chúng ta chắc sẽ đem mọi lời đó tâu cùng vua… Vua cùng các bầy tôi đã nghe mọi lời đó, không sợ gì cả, không xé áo mình” (câu 16, 24).


Câu hỏi suy ngẫm: Khi dân chúng nghe đọc những lời tiên tri của Chúa trong quyển sách, có hai phản ứng khác nhau ra sao? Học biết điều này giúp bạn cứ trung tín rao truyền tình yêu của Chúa như thế nào?


Theo lời dặn bảo của Tiên tri Giê-rê-mi khi quyển sách chép xong, ông Ba-rúc đã đem đọc Lời Đức Giê-hô-va cho hết thảy dân chúng nghe nhân dịp toàn dân hội họp tại Giê-ru-sa-lem trong kỳ kiêng ăn (câu 9-10). Trước sự tấn công ồ ạt của đế quốc Ba-by-lôn, nhiều thành phố của Ít-ra-ên đã bị tàn phá, và quân địch đang tiến gần đến Giê-ru-sa-lem, nên dân chúng kêu gọi kiêng ăn với ước mong Đức Giê-hô-va sẽ nguôi cơn giận mà giải cứu họ.


Khi ông Ba-rúc đọc Lời Đức Giê-hô-va xong thì có hai phản ứng trái ngược nhau. Ông Mi-chê nghe xong liền xuống cung vua báo lại những lời ấy với quan chức triều đình đang có mặt ở đó. Họ nghe xong liền mời ông Ba-rúc đến đọc lại cho họ nghe, ai nấy tin lời tiên tri của Đức Giê-hô-va chép trong sách nên đã hoảng sợ rồi bàn nhau phải tâu việc này lên vua, đồng thời họ cũng khuyên ông Ba-rúc và Tiên tri Giê-rê-mi nên lánh mình để không bị vị vua gian ác trừng phạt. Khi các quan trưởng tâu trình lại cho vua nghe, vua cũng truyền đem quyển sách đến đọc, nhưng phản ứng của vua hoàn toàn ngược lại với các quan chức triều đình, “Giê-hu-đi vừa đọc được ba bốn hàng trong sách, vua lấy dao nhỏ cắt đi và ném vào lửa trong lò, cho đến sách cháy hết trong lửa nơi lò” (câu 23). Sở dĩ vua hành động như vậy vì “Vua cùng các bầy tôi đã nghe mọi lời đó, không sợ gì cả, không xé áo mình” (câu 24). Chẳng những vậy, vua còn truyền bắt Tiên tri Giê-rê-mi và ông Ba-rúc nhưng Đức Giê-hô-va đã giấu hai người (câu 26).


Lời Chúa được rao ra để ai nghe đến sẽ nhận biết thực trạng và ăn năn những sai phạm để quay trở lại với Chúa. Tuy nhiên, có những đáp ứng khác nhau từ những người đã được nghe những lời cảnh báo từ Đức Giê-hô-va. Ngày nay cũng vậy, Tin Lành cứu rỗi của Chúa đã được Hội Thánh và con dân Chúa hết lòng rao ra bằng nhiều cách. Có người nghe và đáp ứng, nhưng cũng có nhiều người nghe lại thờ ơ hoặc chống đối, thậm chí còn bức hại sứ giả của Chúa. Học biết điều này giúp chúng ta không nản lòng, cứ trung tín vâng lời Chúa rao truyền tình yêu của Ngài dù gặp thời hay không gặp thời. Đặc biệt xin Chúa cho chúng ta khôn ngoan để biết phải làm gì khi rao truyền Danh Chúa trong nghịch cảnh.


Bạn đã gặp những phản ứng nào khi rao truyền tình yêu Chúa? Những phản ứng này đã tác động đến bạn như thế nào?


Lạy Chúa, xin cho con vững lòng khi thấy tình yêu vô đối của Chúa ban ra nhưng vẫn có nhiều người chống đối. Xin cho con khôn ngoan để nhận lấy lời sửa dạy của Chúa cho chính con, và cứ luôn trung tín rao truyền ơn cứu rỗi của Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

45 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page