top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-23 Biết tự xét mình

Updated: Jul 23, 2020


 Câu gốc: “Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình, thì khỏi bị xét đoán” (câu 28, 31).


Câu hỏi suy ngẫm: Những ai không phân biệt thân Chúa mà dự Thánh Lễ Tiệc Thánh phải nhận những sự sửa trị nào từ Đức Chúa Trời? Để không bị Đức Chúa Trời xét đoán, Sứ đồ Phao-lô dạy phải làm gì trước khi dự Thánh Lễ Tiệc Thánh? Bạn đánh giá việc tự xét mình trong thời gian qua của bạn như thế nào?


Sau khi trình bày ý nghĩa quan trọng của Thánh Lễ Tiệc Thánh, Sứ đồ Phao-lô đưa ra lời khuyên cho tín hữu Cô-rinh-tô phải biết tự xét mình khi dự Thánh Lễ. Biết tự xét mình, hay nói cách khác là phải ý thức được việc mình đang làm, kiểm soát được thái độ của bản thân, đồng thời phải có sự đánh giá đúng đắn về những hành vi mà mình đã thực hiện. Chính vì coi thường không biết tự xét mình và có thái độ bất kính trong bữa tiệc yêu thương, nên các tín hữu Cô-rinh-tô đã bị Sứ đồ Phao-lô chê trách, “…sự nhóm lại của anh em không làm cho mình hay hơn mà làm cho mình dở hơn” (câu 17), và nhiều người giữa vòng họ phải nhận sự sửa trị từ Đức Chúa Trời, khiến cho “…có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm, và có lắm kẻ ngủ” (câu 30).


Lời khuyên của Sứ đồ Phao-lô không những chỉ là sự nhắc nhở cho các tín hữu Cô-rinh-tô nói riêng mà cũng chính là lời cảnh báo cho toàn thể Cơ Đốc nhân nói chung. Để không bị Đức Chúa Trời đoán xét, Sứ đồ Phao-lô dạy mỗi chúng ta trước hết phải biết tự xét đoán chính mình, đặc biệt là trước mỗi lần dự Thánh Lễ Tiệc Thánh. Tự xét mình là điều không dễ để thực hiện. Bởi vì chúng ta luôn dễ dàng và nhanh chóng xét đoán người khác cách nghiêm khắc, nhưng với bản thân thì chúng ta lại vô cùng dễ dãi nên không nghiêm túc xem xét lại chính mình. Tự xét mình trước khi dự Thánh Lễ Tiệc Thánh là cơ hội để chúng ta ăn năn và thay đổi cách sống sai trật của đời sống cũ.


Lời Chúa dạy “Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình, thì khỏi bị xét đoán” (câu 31) cảnh báo mỗi chúng ta rằng, chúng ta chỉ được thoát khỏi sự sửa trị của Chúa khi chúng ta biết tự xét lấy mình trước. Nói cách khác, nếu chúng ta không tự xét đoán mình trước khi dự Thánh Lễ Tiệc Thánh thì chính Đức Chúa Trời Toàn Tri, Đấng nhìn thấy rõ bên trong từng tấm lòng, sẽ xét đoán chúng ta. Trong thực tế, nhiều người chỉ thấy Chúa yêu thương, nhân từ, vì thế vẫn cứ “ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng” (câu 27), “không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén” (câu 29)… Hãy mau mau xét mình và ăn năn những sai phạm với Chúa, để không phải nhận sự kỷ luật và sửa trị của Đức Chúa Trời.


Bạn có luôn tự xét mình trước khi dự Thánh Lễ Tiệc Thánh không?


Lạy Đức Chúa Trời Thánh Khiết, Toàn Tri! Lời Chúa dạy con biết rằng Ngài không chịu khinh dễ, nhưng sẽ đoán xét tội lỗi cách công bình, xin Chúa giúp con biết xét mình mỗi ngày để được thánh sạch khi dự Lễ Tiệc Thánh và cả đời sống của con cũng được nên thánh.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


55 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page