top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-23 Sống có trách nhiệm


 

Câu gốc: “Chớ ưa ngủ, e cho người trở nên nghèo khổ chăng; hãy mở mắt ra, thì sẽ được no nê bánh” (câu 13).


Câu hỏi suy ngẫm: Cụm từ “mở mắt ra” có ý nghĩa gì? Sự lười biếng thể hiện tinh thần trách nhiệm thế nào đối với những điều Chúa ban cho? Bạn quyết định xin Chúa thay đổi cách nhìn, cách sống của bạn thế nào qua bài học hôm nay?


Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người là sinh vật cao quý nhất trong muôn loài. Ngài ban cho con người tai để nghe, mắt để thấy (câu 12), và Ngài cũng ban cho con người sự tự do trong việc sử dụng những điều Chúa ban. Tuy nhiên, con người phải sống có trách nhiệm với những điều Chúa ban cho và giao phó. Châm-ngôn 20:13 nói đến hai hạng người, người mở mắt ra sẽ được no nê bánh, tương phản với người ưa ngủ sẽ bị nghèo khổ. Mọi người đều được Chúa ban cho “mắt,” nhưng người mở mắt sẽ được đầy đủ, người nhắm mắt ngủ sẽ trở nên nghèo đói. Cụm từ “mở mắt ra” bày tỏ sự tỉnh táo, chú tâm, và chăm chỉ trong công việc hằng ngày. Cụm từ này cũng có ý nghĩa là phải sẵn sàng nắm bắt những cơ hội để làm việc, tạo ra sản phẩm cho cuộc sống. Nhưng ý nghĩa sâu xa hơn của sự cố gắng mở mắt là sống có trách nhiệm với công việc và đời sống Chúa ban cho mình.


Có những lúc vì nhiều lý do khác nhau con người không thể mở mắt nổi. Nhưng nếu không chịu khó nhọc mà bỏ bê công việc thì chẳng ai có thể đi đến thành công. Từ nhỏ, nếu một học sinh không cố gắng vượt qua cơn buồn ngủ để cố gắng học tập, ôn thi thì làm sao có thể thi đậu? Lớn lên, chẳng ai tránh khỏi có lúc khó khăn, yếu đuối, nhưng những ai cố gắng vượt qua thì sẽ được no ấm, còn người lười biếng, “Ngủ một chút, chợp mắt một chút, Khoanh tay nằm một chút…, Thì sự nghèo khổ của ngươi sẽ đến như kẻ đi rảo, và sự thiếu thốn của ngươi tới như người cầm binh khí” (Châm-ngôn 6:10-11). Nghèo không phải tội, nhưng người nào sống vô trách nhiệm, lười biếng để trở nên nghèo khó là mang tội với Chúa, với xã hội, gia đình, và bản thân. Nhiều Cơ Đốc nhân nghĩ rằng chỉ khi chúng ta phạm điều răn của Chúa mới là phạm tội, nhưng nếu chúng ta sống lười biếng, thiếu trách nhiệm với những điều Chúa ban, chúng ta cũng phạm tội với Chúa. Ông Gia-cơ dạy: “Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội” (Gia-cơ 4:17).


Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta thấy được sự ban cho của Chúa trên đời sống mình để luôn chăm chỉ, hết lòng, hết tâm trí, sức lực vào những công việc Chúa giao phó. Trong mọi hoàn cảnh, luôn bày tỏ sự khôn ngoan, đặt lòng tin cậy nơi Chúa qua lối sống có trách nhiệm với mọi công việc của mình để qua đó chúng ta bày tỏ Danh Chúa cho nhiều người.


Bạn đã sống chăm chỉ và bày tỏ trách nhiệm của mình qua mọi công việc như thế nào?


Lạy Đức Chúa Trời yêu thương, xin Cha tha thứ cho con vì những thói quen lười biếng của con. Xin cho con thay đổi, biết sống kính sợ Chúa qua nếp sống chăm chỉ, siêng năng, và có trách nhiệm với những điều Chúa ban.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page