top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-23 Thuận phục thẩm quyền


 

Câu gốc: “…vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. Ấy vậy, như Hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự” (Ê-phê-sô 5:23-24).


Câu hỏi suy ngẫm: Lời dạy của Sứ đồ Phao-lô dành cho phụ nữ khi nhóm lại như thế nào? Vì sao phụ nữ cần tuân giữ điều này? Lời dạy này có mâu thuẫn với điều ông đã dạy trong Ga-la-ti 3:28 không? Tuân giữ thẩm quyền Đức Chúa Trời đã thiết lập giúp ích gì cho bạn?


Trước khi nói đến điều gì phụ nữ nên thể hiện trong lúc thờ phượng Chúa, Sứ đồ Phao-lô nhắc đến một nguyên tắc căn bản không thể vi phạm, đó là Đấng mọi người đang nhóm lại để tôn thờ là Chúa của sự trật tự, không phải là Chúa của sự hỗn loạn (câu 33). Tiếp theo, ông khuyên phụ nữ cần phải giữ yên lặng trong khi họp hội, nếu có thắc mắc hoặc muốn học hỏi điều gì thì có thể về nhà hỏi chồng mình (câu 34).


Lời dạy này dường như mâu thuẫn với những điều Sứ đồ Phao-lô trình bày trong Ga-la-ti 3:28, trong Đấng Christ chẳng còn phân biệt giai cấp, giới tính. Nhưng thật sự không mâu thuẫn vì những điều ông đề cập trong thư Ga-la-ti là nói về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại không phân biệt một ai, còn ở đây ông đang dạy về trật tự trong khi thờ phượng Chúa. Như vậy, lời dạy của Sứ đồ Phao-lô trong thư I Cô-rinh-tô nói về việc vợ cần thuận phục thẩm quyền của chồng. Nếu trong khi nhóm họp mà người vợ đứng lên nói giữa Hội Thánh hoặc dạy dỗ chồng thì sẽ gây nên sự rối loạn, mất trật tự, vi phạm luật pháp Đức Chúa Trời đã dạy về sự thuận phục (câu 34b; I Ti-mô-thê 2:11-12). Vậy thì lời dạy này hoàn toàn không mang ý nghĩa phân biệt giới tính trong sự thờ phượng Chúa, và Sứ đồ Phao-lô càng không có ý xem thường phụ nữ, nhưng bất cứ ở đâu cũng vậy, trong cộng đồng con dân Chúa là những người tin và thờ phượng Đức Chúa Trời luôn cần tuân thủ trật tự theo luật pháp và thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Mặt khác, lời dạy trên cũng không phải bắt buộc người phụ nữ trong khi thờ phượng phải im lặng tuyệt đối, bằng chứng là lời dạy của Sứ đồ Phao-lô trong thư I Cô-rinh-tô 11:5 có nói đến việc phụ nữ có thể cầu nguyện hoặc giảng đạo trong nhà thờ.


Tóm lại, bài học quan trọng hơn cả cho chúng ta là bất cứ điều gì chúng ta muốn nói, muốn làm trong giờ thờ phượng Chúa tại Hội Thánh, cần phải cân nhắc cẩn thận xem điều đó có đem đến sự gây dựng cho con dân Chúa và bảo đảm trật tự trong giờ thờ phượng hay không. Tuân giữ thẩm quyền Đức Chúa Trời đã thiết lập giúp cho mọi sự luôn đem lại ích lợi cho Hội Thánh và Danh Chúa được tôn cao.


Bạn thể hiện tinh thần thuận phục thẩm quyền trong Hội Thánh như thế nào?


Kính lạy Chúa của sự hòa bình! Xin giúp con có tấm lòng vâng phục Chúa bày tỏ qua việc thuận phục các thẩm quyền mà Chúa đặt để trên con để Danh Chúa được vinh quang, góp phần gìn giữ trật tự trong cộng đồng dân Chúa.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

33 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page