top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-24 Không bị kết án chung với thế gian

Updated: Jul 24, 2020


 Câu gốc: “Vả, cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài” (Hê-bơ-rơ 12:10).


Câu hỏi suy ngẫm: Mục đích sửa phạt của Đức Chúa Trời dành cho người mắc tội với thân và huyết Chúa trong Thánh Lễ Tiệc Thánh là gì? Sự sửa phạt bày tỏ tình yêu của Chúa với con cái Ngài như thế nào? Bạn làm gì khi bị Chúa sửa phạt?


Sứ đồ Phao-lô đã giải thích trong câu 27-29 rằng, có nhiều người ăn bánh và uống chén của Chúa cách không xứng đáng nên vì đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm, và có lắm kẻ ngủ. “Tật nguyền,” “đau ốm,” và “có lắm kẻ ngủ” là những cách Đức Giê-hô-va dùng để kỷ luật, sửa phạt những ai “mắc tội với thân và huyết của Chúa.” Sứ đồ Phao-lô tiếp tục trình bày về mục đích Đức Chúa Trời sửa phạt những người không biết tự xét lấy mình chính là để họ không phải nhận bản án chung với thế gian trong ngày chung cuộc (câu 32). Tại đây, chúng ta thấy có sự phân chia hai nhóm người rõ ràng, một nhóm được gọi là người thế gian và nhóm còn lại là những người thuộc về Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng dạy trong thư I Giăng 5:19 rằng, “Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ.” Vì vậy, phải nhận bản án chung với thế gian là điều vô cùng kinh khiếp với con cái Chúa.


Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương nên trong sự sửa phạt của Ngài, chúng ta cũng thấy được tình yêu và lòng nhân từ lớn lao Ngài dành cho chúng ta là những người thuộc về Ngài. Nếu Đức Chúa Trời không sửa phạt nhưng cứ để chúng ta tiếp tục đi trong con đường sai trật của mình, đến khi kết thúc mọi việc Ngài định bản án cho chúng ta chung với thế gian thì điều đó thật vô cùng kinh khiếp cho chúng ta. Nhưng vì tình yêu lớn lao Chúa dành cho con cái Ngài nên Ngài đã dùng những sự kỷ luật, sửa phạt để giúp chúng ta có cơ hội nhìn lại để biết tự xét mình, thức tỉnh ăn năn, và nhận được sự phục hồi từ Chúa (I Giăng 1:9).


Biết được mục đích sửa phạt của Đức Chúa Trời, chúng ta không nên buồn giận, cay đắng khi bị sửa phạt nhưng phải tạ ơn Chúa vì những sự sửa phạt mà Đức Chúa Trời dùng để ngăn chặn lại con đường sai mà chúng ta đang đi, nhằm đem chúng ta quay về với đường ngay nẻo chánh. Nhờ đó chúng ta không bị kết án chung với thế gian. Tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng ta cơ hội để tự xét mình mỗi khi dự Thánh Lễ Tiệc Thánh.


Bạn từng cảm nhận tình yêu của Chúa trong khi bị Ngài sửa phạt ra sao?


Cảm tạ Chúa đã yêu con bằng tình yêu đời đời, vì không muốn con đi sai đường nên Ngài đã dùng sự sửa phạt nghiêm khắc nhưng đầy tình yêu của Ngài để uốn nắn con, hầu cho con không bị kết án chung với thế gian. Xin giúp con ăn năn và sửa ngay lại những điều con đã sai phạm.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


34 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page