top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-25 Đi theo đường lối của Cha mình

Updated: Jul 25, 2023


 

Câu gốc: “Người đi theo con đường của A-sa, cha người, không lìa bỏ, làm điều ngay thẳng trước mặt Đức Giê-hô-va” (câu 32).


Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay nói gì về Vua Giô-sa-phát? Vua A-sa, cha Vua Giô-sa-phát đã đi theo đường lối của ai? Đời sống của bạn ảnh hưởng thế nào đến con cháu mình và người khác?


Vua Giô-sa-phát là vị vua thứ tư của vương quốc Giu-đa, ông lên ngôi khi được ba mươi lăm tuổi và cai trị hai mươi lăm năm tại Giê-ru-sa-lem. Kết luận về đời sống của Vua Giô-sa-phát có hai phần, phần thứ nhất đưa ra nhận xét tốt (câu 31-32), và phần thứ hai nói về những việc làm không tốt của vua (câu 33-37).

Cuộc đời vua được nhận xét tốt vì đã “làm điều ngay thẳng trước mắt Đức Giê-hô-va” và đi theo đường lối của cha mình là Vua A-sa (câu 32). Chúng ta biết Vua A-sa đã “đi theo đường lối đầu tiên của Đa-vít tổ phụ mình” (II Sử-ký 17:3), làm điều thiện và ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời, người khuyên Giu-đa phải tìm cầu Đức Giê-hô-va cùng làm theo luật pháp và điều răn Ngài (II Sử-ký 14:3-4). Bởi đó Vua Giô-sa-phát, con trai ông, cũng được ảnh hưởng bởi nếp sống của vua cha, “tìm cầu Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, giữ theo các điều răn của Ngài” (II Sử-ký 17:4) theo như đường lối của cha mình. Vua Giô-sa-phát cũng sai người đi dạy dỗ luật pháp của Chúa trong các thành Giu-đa (II Sử-ký 17:7-9) và bản thân vua cũng đến với dân chúng dẫn dắt họ trở về cùng Đức Giê-hô-va (II Sử-ký 19:4).


Vua A-sa, cha của Vua Giô-sa-phát, đã học theo tấm gương tốt của tổ phụ là Vua Đa-vít, và bản thân vua cũng là một tấm gương tốt đem lại sự gây dựng cho con trai của vua là Vua Giô-sa-phát. Đời sống của Vua A-sa ít nhiều đã góp phần làm cho con mình trở thành một vị vua yêu mến, kính sợ Chúa. Còn Vua Giô-sa-phát, tuy không phải là trọn vẹn nhưng vua cũng là người dẫn dắt dân Chúa bước đi trong đức tin, chiến thắng được những kẻ thù hung hãn nhất (II Sử-ký 20:1-30).

Đời sống của chúng ta cũng vậy, ít nhiều vẫn có ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến con cháu và người khác do chúng ta làm theo Lời Chúa hoặc không làm theo. Chúng ta có thể là những bậc cha mẹ, những người hướng dẫn, những người đi trước trong đức tin đem lại sự gây dựng cho con cháu của mình và những người còn mới mẻ trong đức tin khiến cho họ được lớn lên, giúp họ thắng hơn những cám dỗ của thế gian, ma quỷ, thậm chí có thể giúp họ trở thành những người được Đức Chúa Trời đại dụng. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể là hòn đá gây vấp phạm cho người khác khiến cho họ té ngã, trở thành yếu đuối, què quặt trong đức tin hay thậm chí đánh mất đức tin. Đời sống chúng ta không chỉ ảnh hưởng đến chúng ta mà thôi, nhưng còn ảnh hưởng đến con cháu và người khác. Vì vậy, hãy cẩn trọng về đời sống của mình.


Đời sống bạn là tấm gương tốt hay là hòn đá gây vấp phạm cho người khác?


Lạy Chúa, xin cho con biết sống theo Lời Chúa, sống vì Chúa và vì người khác để đời sống của con luôn là tấm gương tốt đem lại sự nâng đỡ, gây dựng đức tin cho người khác.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

21 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page