top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-25 Người vợ nhân đức


 

Câu gốc: “Người đàn bà nhân đức là mão triều thiên cho chồng nàng; còn vợ làm xấu hổ khác nào sự mục trong xương cốt người” (câu 4).


Câu hỏi suy ngẫm: Sự tương phản giữa người vợ khôn ngoan và người vợ dại dột ra sao? Châm-ngôn dạy thế nào về cách cư xử giữa vợ chồng? Bạn cần phải sống thế nào để trở nên người vợ nhân đức và người chồng khôn ngoan?


Vua Sa-lô-môn vạch cho con thấy sự tương phản giữa người vợ khôn ngoan và người vợ dại dột. Người vợ khôn ngoan được xem là người vợ “nhân đức,” có đức hạnh, trung thành, biết chăm chỉ làm việc, biết điều hành người nhà, có lòng nhân từ cứu giúp người nghèo khó, biết dạy dỗ con cái, và hơn thế nữa nàng chú tâm giúp đỡ chồng để chồng có tiếng tốt và địa vị cao trọng trong xã hội (Châm-ngôn 31:10-31). Câu “Người đàn bà nhân đức là mão triều thiên cho chồng nàng” có ý nghĩa là sự tôn trọng của vợ dành cho chồng đem lại sự tự hào, danh giá cho chồng mình. Ngược với người vợ nhân đức là người vợ dại dột, đó là người vợ gây tổn thương cho chồng, làm chồng phải xấu hổ. Người nữ dại dột đã hủy hoại danh giá của chồng vì thiếu chung thủy, thay lòng đổi dạ, xóa bỏ lời thề ước với Chúa (Châm-ngôn 2:17); là người hay tranh cạnh (Châm-ngôn 19:13; 21:9, 19); là người làm tổn hại chồng, việc làm, lời nói thiếu khôn ngoan. Cụm từ “mục trong xương cốt người” mang ý nghĩa là người vợ hư hỏng gây cho chồng suy sụp từ thể xác đến tâm linh. Xương nâng đỡ thân thể, xương mục thì thân thể cũng phải tàn lụi. Từ “mục” nói lên sự hủy hoại từ cấu trúc và hư nát theo thời gian. Người nữ dại dột cũng làm cho thể xác lẫn tâm linh chồng suy sụp từng ngày, dẫn đến sự xấu hổ trong gia đình cũng như ngoài xã hội.


Hôn nhân Cơ Đốc luôn có lời hứa nguyện trước Chúa và Hội Thánh, vì vậy, Cơ Đốc nhân phải cẩn thận nhiều hơn trong đời sống gia đình, vì qua cách đối xử với nhau, Cơ Đốc nhân bày tỏ sự vâng lời Chúa, đức tin và nếp sống đạo giữa cộng đồng. Lời Chúa dạy: “Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa” (Ê-phê-sô 5:22). Sự vâng phục của vợ không có nghĩa là “chồng chúa, vợ tôi” hay nói lên sự yếu kém của người vợ, nhưng nói lên vai trò, trách nhiệm của người vợ trong gia đình. Người chồng cũng “hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội Thánh” (Ê-phê-sô 5:25). Người chồng phải sống xứng đáng với trách nhiệm Chúa giao trong vai trò lãnh đạo gia đình. Cầu xin Chúa ban cho những người nữ Cơ Đốc là những người vợ nhân đức, và những người chồng Cơ Đốc biết quý trọng vợ để có những gia đình hạnh phúc, và sáng Danh Chúa.


Điều gì bạn cần thay đổi để trở nên người vợ nhân đức? Điều gì bạn cần thay đổi để trở nên người chồng được sự tôn trọng trong xã hội và làm vinh quang Danh Chúa?


Tạ ơn Chúa đã dạy con cách sống để trở nên những người vợ, người chồng khôn ngoan. Xin giúp con sống theo Lời Chúa dạy, trau dồi đời sống tin kính trong gia đình, luôn sống vui lòng Chúa và làm sáng Danh Ngài trong cộng đồng.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

43 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page