top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-26 Đừng để phải hối tiếc


 Câu gốc: “Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 5:5).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con cái phải làm gì để khỏi hối tiếc vì đã phạm tội tà dâm? Kể tên vài anh hùng trong Kinh Thánh không qua ải mỹ nhân? Người phạm tội tà dâm phải nhận lãnh những hậu quả nào? Bạn cần làm gì để tránh xa những cám dỗ tình dục?


Vua Sa-lô-môn dạy con cái cũng như những người trai trẻ phải đề phòng, tránh xa tội tà dâm để khỏi hối tiếc khi phải nhận lãnh những hậu quả vì phạm tội. Ông dạy con: “Hãy dời đường con cách xa khỏi nó, đừng lại gần cửa nhà nó” (câu 8). Vì khi con vướng phải tội, thì con sẽ thân bại danh liệt, đời con phải lụi tàn. Về khía cạnh vật chất, dâm phụ và những người hung bạo của chúng sẽ lấy hết của cải, tài sản con đã cực khổ dành dụm qua nhiều năm tháng đến nỗi “cuối cùng con phải rên siết, vì thịt và thân thể con đã bị hao mòn” (câu 11). Về khía cạnh danh tiếng, khi con vướng vào bẫy của dâm phụ, nghĩa là con đã “trao sự danh dự mình cho kẻ khác” (câu 9). Trước mặt hội chúng, con phải gánh chịu sự sỉ nhục và mọi tai ương (câu 14). Khi con đã phạm tội rồi, dù con hối tiếc vì đã không nghe lời của cha mẹ, của các thầy cô, của các người dạy dỗ thì cũng đã muộn màng (câu 12-13).


Người xưa từng nói, “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.” Ông Sam-sôn với sức mạnh khó ai bằng, một mình đánh giết một ngàn người Phi-li-tin, nhưng không thể thoát khỏi mưu kế của kỵ nữ Đa-li-la, để rồi phải bị khoét mắt, chết trong tủi nhục với quân thù (Các Quan Xét 16). Chính Vua Đa-vít cũng vì ham mê sắc dục mà đã phạm tội tà dâm với bà Bát-Sê-ba và giết người, dẫn đến hậu quả là phải chịu cảnh con bị chết, vợ bị sỉ nhục giữa thanh thiên bạch nhật (II Sa-mu-ên 12).


Hậu quả của tội tà dâm thật kinh khủng, nên Vua Sa-lô-môn dạy con phải cẩn thận, đừng để phạm phải tội tà dâm. Lời Chúa cho thấy tà dâm, ngoại tình là trọng tội, người phạm tội không những chịu hậu quả về vật chất, tinh thần, danh tiếng nhưng còn mất phần thừa hưởng cơ nghiệp trong Nước Chúa. Sứ đồ Phao-lô dạy: “Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời.” Chúng ta cần gắn bó với Chúa và làm đầy tâm trí mình bằng Lời Chúa để có được năng lực Thiên Thượng giúp chúng ta cẩn thận tránh xa những cám dỗ của tình dục, và cả những điều có thể dẫn chúng ta đến tội lỗi. Càng đến gần với Chúa và Lời Chúa thì càng tránh xa được tội ác.


Có những cám dỗ tình dục nào đang hướng bạn đến phạm tội không?


Tạ ơn Chúa vì con được làm con của Ngài. Xin giúp con thấy địa vị cao quý Chúa ban để con tránh xa những cám dỗ tình dục; xin giúp con sống thánh khiết, làm hài lòng Ngài mỗi ngày.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


49 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page