top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-28 Để dân ngoại biết Chúa


II Sử-ký 2:11-18

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ” (Ma-thi-ơ 28:19).


Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Vua Hi-ram ca ngợi Chúa? Ông hứa giúp điều gì? Vì sao ông đồng ý góp phần xây cất đền thờ? Bạn đã làm gì để nhiều người biết Chúa mà thờ phượng, phục vụ Ngài?


Đền thờ tại Giê-ru-sa-lem không chỉ được vua và người Ít-ra-ên xây dựng nhưng Chúa cũng dùng những người thợ Dân Ngoại rất giỏi. Khi nhận được yêu cầu gửi một thợ kim hoàn giỏi giúp cho việc xây cất đền thờ, Vua Hi-ram xứ Ty-rơ đã hứa gửi đến một người thợ tài ba, thông sáng, có mẹ thuộc chi phái Đan, và cha là người Ty-rơ, có đến mười hai kỹ năng, để cùng làm việc với những thợ lành nghề người Ít-ra-ên. Vua Hi-ram cũng yêu cầu Vua Sa-lô-môn gửi lại lúa, dầu, và rượu vì Ít-ra-ên là một xứ dồi dào lương thực, và ông sẽ đốn gỗ tại Li-ban để gửi về xây cất đền thờ. Vua Hi-ram gửi thợ giỏi góp phần xây dựng đền thờ ngoài lợi ích kinh tế, còn vì ông nhận biết quyền năng, tình yêu thương, và sự tể trị của Chúa. Mở đầu bức thư, ông đã ca ngợi tình yêu của Chúa dành cho Ít-ra-ên khi ban cho họ một vị vua khôn ngoan, và nhìn nhận Ngài là “Đấng dựng nên trời đất.” Ông nhận biết Đức Chúa Trời, Đấng tể trị trên các nước, đã ban sự khôn ngoan cho Vua Sa-lô-môn (câu 11-12).


Sự khôn ngoan Chúa ban cho Vua Sa-lô-môn đã khiến cho Vua Hi-ram ca ngợi Chúa, nhìn nhận quyền năng của Ngài và gửi người góp phần phục vụ Ngài. Bởi sự khôn ngoan Chúa ban, khi viết thư cho Vua Hi-ram, Vua Sa-lô-môn đã làm chứng về Chúa rằng “Đức Chúa Trời chúng tôi vốn cao sang, vượt qua hết các thần” (II Sử-ký 2:5). Cũng bởi sự khôn ngoan Chúa ban, Vua Sa-lô-môn đã hết lòng lo xây cất đền thờ nguy nga cho Chúa. Chính những việc làm và lời nói khôn ngoan của Vua Sa-lô-môn dành cho Chúa đã chinh phục được Vua Hi-ram, khiến vị vua Dân Ngoại này sẵn lòng góp phần xây dựng đền thờ.


Chúa sử dụng Dân Ngoại góp phần vào công việc Chúa là khải tượng được nói đến trong Khải Huyền khi “các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó” tại Giê-ru-sa-lem mới và “người ta sẽ đem vinh hiển và phú quý của các dân đến đó” (Khải Huyền 21:24-26). Để khải tượng này trở thành hiện thực, Chúa Giê-xu đã ban mệnh lệnh: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15), để nhờ đó muôn dân sẽ biết đến Danh Chúa mà thờ phượng, phục vụ Ngài. Nhưng chúng ta không chỉ làm chứng bằng lời nói mà còn bằng cả đời sống đổi mới của mình như Hội Thánh đầu tiên, họ “ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng” và kết quả là “mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội Thánh” (Công Vụ 2:47). Hãy tận dụng mọi cơ hội để làm chứng về Chúa hầu cho Dân Ngoại biết Ngài.


Bạn có dùng đời sống và lời làm chứng của bạn để nhiều người biết Chúa và phục vụ Ngài không?


Lạy Chúa, chung quanh con còn quá nhiều người chưa biết Chúa. Xin cho con có sự khôn ngoan để làm chứng về Chúa bằng cả lời nói lẫn việc làm của con để nhiều người biết Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

31 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page