top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-28 Nhìn thấy sự yếu đuối


II Cô-rinh-tô 12:5-10

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái giằm xóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Sa-tan, để vả tôi, và làm cho tôi đừng kiêu ngạo” (câu 7).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết vì sao ông không khoe mình về “sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra”? Điều nào giữ ông khỏi sự kiêu ngạo? Khi nào bạn dễ ở trong cám dỗ của sự kiêu ngạo?


Dù được Đức Chúa Trời đem lên đến tầng trời thứ ba, được lên đến chốn Ba-ra-đi, nghe những điều không được phép nói ra (II Cô-rinh-tô 12:1-4) nhưng Sứ đồ Phao-lô luôn khẳng định “…tôi không khoe, chỉ khoe về sự yếu đuối của tôi mà thôi” (câu 5). Đây là một từng trải vô cùng cao trọng, chính ông cũng cho rằng dù ông có tự hào kể lại thì ông cũng không phải là người điên vì ông chỉ nói lên sự thật. Nhưng ông đã kiềm chế không nói ra vì không muốn người ta đánh giá ông quá cao. Ông chỉ muốn mọi người đánh giá ông đúng với những gì họ thấy và nghe nơi ông mà thôi (câu 6).


Mặt khác, Sứ đồ Phao-lô cho biết thêm để giúp ông khỏi kiêu ngạo vì những mạc khải diệu kỳ nói trên, Đức Chúa Trời đã cho phép “…một cái giằm xóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Sa-tan, để vả tôi, và làm cho tôi đừng kiêu ngạo.” Ông không nói rõ giằm xóc đó là gì nhưng ông chỉ nói nhiều lần xin Chúa cho ông thoát khỏi nỗi khổ này nhưng Đức Chúa Trời từ chối, Ngài phán với ông rằng: “Ân điển Ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối” (câu 8-9). Từ đó, vì Đấng Christ, Sứ đồ Phao-lô rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của ông để sức mạnh của Đấng Cứu Thế ở mãi trong ông. Ông đã kinh nghiệm được một điều là “khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ” (câu 9-10).


Từng trải thuộc linh là điều thật quý báu cho những ai “ở trong Đấng Christ,” nhưng nếu chúng ta mãi khoe khoang về những điều này để bản thân được mọi người tôn trọng thì chính lúc ấy chúng ta đang ở trong cám dỗ của sự kiêu ngạo. Một cái giằm xóc vào thịt khiến vô cùng khó chịu và hết sức đau đớn, tuy nhiên đối với Sứ đồ Phao-lô, điều ấy đã giúp ông vượt thắng cám dỗ kiêu ngạo. Đức Chúa Trời yêu thương luôn có nhiều cách, hoặc một “cái giằm” hoặc một biến cố nào đó, nhằm rèn luyện chúng ta, giúp chúng ta nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân hơn là thấy thành tích của chính mình. Khi nhìn thấy và khoe về yếu đuối của mình, chúng ta và người khác sẽ được thấy “sức mạnh của Đấng Christ” đang vận hành trong đời sống chúng ta qua từng công tác thuộc linh chúng ta thực hiện.


Bạn thường thấy yếu đuối của mình hay chỉ chăm tìm sự yếu đuối của anh chị em trong gia đình đức tin?


Tạ ơn Chúa vì ân sủng dư dật Ngài ban cho và sức mạnh của Ngài nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của con. Xin Chúa giúp con thừa nhận yếu đuối của chính con để luôn nhờ cậy Chúa và nhận được sức mạnh thuộc linh từ Ngài.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

22 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page