top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-29 Ngày yên nghỉ

Updated: Jul 30, 2020


 Câu gốc: “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh” (câu 8).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa thiết lập ngày nghỉ cho tuyển dân như thế nào? Điều răn này cho thấy gì về tình yêu và lòng mong đợi của Chúa đối với tuyển dân? Bạn được nhắc nhở gì về giữ ngày yên nghỉ của Chúa?


Từ Sa-bát có nghĩa là nghỉ ngơi hay ngưng làm việc. Trải qua bốn trăm năm làm nô lệ ở Ai Cập, dân Chúa phải liên tục làm việc nặng nhọc. Đức Chúa Trời đã giải cứu họ và ban cho họ sự yên nghỉ. Chúa quy định cho tuyển dân lịch trình làm việc và nghỉ ngơi giống như lịch trình Ngài đã sáng tạo vũ trụ. Chúa đã tạo dựng nên trời đất và muôn vật trong sáu ngày và ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ ngơi; Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh (Sáng Thế Ký 1:1—2:3). Trên đường ra khỏi Ai Cập, Đức Chúa Trời đã tập cho tuyển dân giữ ngày nghỉ trong hoang mạc qua thể lệ ma-na. Ma-na phải được nhặt mỗi ngày. Riêng ngày thứ sáu, phải nhặt gấp đôi để dùng trong hai ngày vì ma-na không rơi xuống trong ngày thứ bảy, mục đích để dân Chúa được nghỉ ngơi (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:16-30).


Trong ngày Sa-bát, Chúa quy định chẳng những dân Chúa mà cả Dân Ngoại sống trong nhà của họ, ngay cả súc vật cũng được nghỉ ngơi khỏi công việc hằng ngày. Vậy, dân Chúa phải làm hết công việc mình trong sáu ngày và biệt riêng ngày thứ bảy ra thánh để tưởng nhớ về Chúa là Đấng Tạo Hóa; nhớ lại sự giải cứu diệu kỳ của Ngài; được phục hồi sức lực sau sáu ngày làm việc. Nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát là đặc ân cũng là trách nhiệm của họ đối với Đức Chúa Trời và bản thân.


Ngày nay, học sinh phải học thêm vào cuối tuần, lương tăng ca cao gấp đôi, nhiều tụ điểm giải trí thu hút, v.v… Việc có một ngày nghỉ đúng nghĩa là thách thức lớn đối với Cơ Đốc nhân. Tuy nhiên, Chúa là Đấng chu cấp mọi sự cần dùng cho con dân Ngài. Vua Đa-vít đã kinh nghiệm: “Trước tôi trẻ, rày đã già nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày” (Thi Thiên 37:25). Cơ Đốc nhân cũng được nhắc nhở: “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy” (Hê-bơ-rơ 10:25).


Cơ Đốc nhân ngày nay giữ tinh thần sa-bát, nhóm lại ngày Chúa Nhật là ngày kỷ niệm Chúa Giê-xu sống lại. Để có ngày thờ phượng Chúa và nghỉ ngơi, chúng ta cần có thái độ yêu kính Chúa, tinh thần làm việc nghiêm túc, và chỉ lên kế hoạch làm việc trong sáu ngày mà thôi. Nhiều con dân Chúa đã kinh nghiệm phước hạnh khi nghỉ ngơi và sự chu cấp diệu kỳ của Chúa khi họ biệt riêng ngày nghỉ làm ngày thánh. Thực hành luật pháp của Chúa không phải là gánh nặng nhưng là bí quyết để có đời sống sung mãn.


Bạn và gia đình có thường vi phạm ngày nghỉ của Chúa không?


Con cảm tạ Chúa về luật pháp tốt lành của Ngài. Xin giúp con biết trân quý ngày yên nghỉ; vui thỏa trong sự thờ phượng Chúa, dành thời gian chất lượng cho gia đình, thông công mật thiết với anh chị em cùng niềm tin và được phục hồi sức lực.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


44 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page