top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-30 Luật ngày Sa-bát


Xuất Ê-díp-tô Ký 31:12-17

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Phần ngươi hãy nói cùng dân Ít-ra-ên rằng: Nhất là các ngươi hãy giữ ngày sa-bát Ta, vì là một dấu giữa Ta và các ngươi, trải qua mọi đời, để thiên hạ biết rằng Ta, là Đức Giê-hô-va, làm cho các ngươi nên thánh” (câu 13).


Câu hỏi suy ngẫm: Giữ ngày sa-bát có ý nghĩa thế nào đối với người Ít-ra-ên? Giữ ngày sa-bát là làm gì? Cơ Đốc nhân ngày nay giữ ngày sa-bát của Chúa như thế nào?


Xây dựng đền tạm là một công trình lớn cần nhiều công sức. Dù Chúa biết dân Chúa sẽ rất bận rộn, nhưng Ngài vẫn căn dặn họ phải giữ ngày nghỉ làm ngày thánh. Việc giữ ngày sa-bát của Chúa rất quan trọng đối với người Ít-ra-ên, đây là dấu hiệu để mọi người nhận biết họ là dân của Chúa, Đấng thánh hóa họ (câu 13). Hình phạt cho người không giữ ngày sa-bát là tử hình. Người Ít-ra-ên phải giữ ngày sa-bát của Chúa như một giao ước đời đời giữa Chúa với họ. Họ sẽ làm việc trong sáu ngày và nghỉ ngày thứ bảy như Chúa đã sáng tạo trời, đất, muôn vật trong sáu ngày và ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ.


Chúa đã tập cho dân Chúa suốt bốn mươi năm trong hoang mạc biết lao động và nghỉ ngơi theo chu kỳ làm việc của Ngài. Chúa cung cấp lương thực cho họ nhưng Ngài không đổ ma-na thành đống để họ thu lượm dễ dàng.


Ma-na rơi khắp mặt đất từ lúc tờ mờ sáng và sẽ tan chảy khi mặt trời mọc. Ma-na sẽ bị hư hỏng nếu để qua ngày hôm sau; riêng ngày thứ sáu dân Chúa nhặt gấp đôi số lượng ma-na để dành cho ngày thứ bảy mà không hề bị hư hỏng. Dân Chúa từ trẻ đến già phải thức dậy sớm để đi nhặt ma-na trong sáu ngày, ngày thứ bảy họ nghỉ. Vậy, họ được nghỉ ngơi công việc mình để hồi phục sức khỏe sau sáu ngày làm việc và cũng dành thời gian để tưởng nhớ những việc Chúa đã làm cho mình. Việc giữ ngày sa-bát còn thể hiện sự vâng lời Chúa và niềm tin Chúa là Đấng chu cấp mọi sự cần dùng.


Mục đích Chúa tạo nên con người là để quản trị thế giới Ngài đã dựng nên, ban cho con người niềm vui hưởng thụ bông trái tay mình làm, và đặc biệt là thiết lập mối tương giao mật thiết với Chúa. Nếu không có ngày nghỉ, chúng ta sẽ sống chệch mục tiêu, đời sống mất ý nghĩa, và ngày càng xa cách Chúa. Tuy nhiên, trong thời đại chúng ta, nhiều lúc nghỉ làm việc một ngày không dễ cho một số người. Để làm được điều này, chúng ta cần đặt đúng thứ tự ưu tiên Chúa là trước hết, và mong muốn một đời sống làm Chúa đẹp lòng.


Ngày nay, Cơ Đốc nhân không giữ ngày sa-bát như người Ít-ra-ên nhưng giữ tinh thần của ngày sa-bát. Chúng ta nghỉ làm việc và thờ phượng Chúa trong ngày Chúa Nhật là ngày Chúa Giê-xu sống lại; đây là thời gian nghỉ ngơi đồng thời ưu tiên dành cho các mối tương giao với Chúa, với gia đình và anh chị em trong niềm tin.


Bạn có giữ đúng tinh thần Chúa muốn trong ngày Chúa Nhật chưa?


Cảm tạ Chúa đã ban ngày nghỉ để con được phục hồi sức lực, đến Nhà Chúa suy tôn và cảm tạ Ngài, nhận lãnh Lời Chúa làm linh lương cho linh hồn tươi mát. Cảm tạ Chúa vì luật Chúa giúp con sống gần Ngài, sống ý nghĩa và thỏa vui.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

33 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page