top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-30 Những người được chọn lên cùng Chúa


 

Câu gốc: “Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se rằng: Ngươi và A-rôn, Na-đáp, và A-bi-hu cùng bảy mươi trưởng lão Ít-ra-ên hãy lên cùng Đức Giê-hô-va ở đằng xa mà lạy. Chỉ một mình Môi-se sẽ đến gần Đức Giê-hô-va mà thôi, còn họ không đến gần, và dân sự cũng không lên cùng người” (câu 1-2).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa quy định những khoảng cách nào để người Ít-ra-ên có thể lên cùng Ngài? Câu 10-11 mô tả Giê-hô-va Đức Chúa Trời như thế nào? Bạn có thể đến gần Chúa ở khoảng cách nào? Tại sao bạn biết Chúa cho bạn đến gần Ngài như vậy?


Dân tộc Ít-ra-ên được Giê-hô-va Đức Chúa Trời chọn giữa vòng các dân tộc, biệt ra thánh để thờ phượng và phục sự Ngài. Tuy vậy, Chúa quy định ba khoảng cách cho ba đối tượng Ít-ra-ên lên cùng Ngài tại núi Si-na-i: Dân chúng không được phép lên núi, chỉ ở dưới chân núi; các ông Môi-se, A-rôn, Na-đáp, A-bi-hu, và bảy mươi trưởng lão lên cùng Đức Giê-hô-va và thờ lạy từ xa; nhưng chỉ ông Môi-se được phép đến gần Ngài (câu 1-2). Những khoảng cách này được quy định tương tự cấu trúc của đền tạm: phần sân ngoài hay hành lang là nơi dân chúng tụ họp, Nơi Thánh dành cho các thầy tế lễ phục sự Chúa, và Nơi Chí Thánh chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm mới được vào (Xuất Ê-díp-tô Ký 25—40; Hê-bơ-rơ 9:1-10).


Bảy mươi bốn người tôn trọng giữa vòng dân chúng được chọn và ban cho đặc ân lên núi Si-na-i, đứng từ xa để thờ phượng và chiêm ngưỡng Chúa (câu 1, 9). Họ nhìn thấy Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên, dưới chân Ngài có một vật giống như bích ngọc trong ngần, khác nào như trời xanh (câu 10). Chúa không đưa tay hành hại những người được tôn trọng này, nhưng họ nhìn thấy Đức Chúa Trời thì ăn và uống (câu 11). Chúa thánh khiết tuyệt đối, không ai nhìn thấy Ngài mà sống sót nhưng Ngài đã gọi tên, cho phép bảy mươi bốn vị lãnh đạo của tuyển dân được chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài. Dù vậy, họ cũng chỉ nhìn thấy được phần dưới bệ chân Chúa.


Khi Chúa Giê-xu trút hơi thở cuối cùng trên thập tự giá, bức màn ngăn cách giữa Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh bị xé rách từ trên xuống dưới, với ý nghĩa mọi sự ngăn cách đã được xóa bỏ (Ma-thi-ơ 27:50-51). Khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa và Chủ của mình, máu quý báu của Ngài làm sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Chúng ta được xưng công chính, được làm thầy tế lễ của nhà vua, được tự do đến gần Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Dù không nhìn thấy Ngài bằng mắt trần nhưng chúng ta có thể cảm nhận sự hiện diện, dẫn dắt, và năng quyền của Chúa trên đời sống của mình. Bất cứ khi nào, chúng ta cũng có thể đến gần Chúa, trải lòng với Ngài, đồng thời lắng nghe tiếng phán êm dịu của Chúa cũng như tiếng dạy khuyên của Cha yêu dấu.


Bạn có nhận biết sự hiện diện của Chúa và sống trong sự tương giao với Ngài luôn không?


Cảm tạ Chúa vì đã cho con đặc ân đến gần và tương giao mật thiết với Ngài qua giao ước trong máu của Chúa Giê-xu. Xin Cha giúp con trân quý những giờ phút được ở bên Ngài, chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa, và xin dùng con làm chứng nhân cho những người chưa tin.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

47 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page