top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-30 Thuận mua vừa bán


 

Câu gốc: “Kẻ mua nói rằng: Không tốt, không tốt! Đoạn đi, và tự khoe khoang mình.”


Câu hỏi suy ngẫm: Câu Châm-ngôn này dạy gì về người mua? Chúa dạy phải cư xử thế nào trong giao dịch, buôn bán? Bạn bày tỏ đức công chính của Chúa thế nào qua việc giao dịch, mua sắm hằng ngày?


Thuận mua vừa bán là giao dịch có lợi cho cả người mua lẫn người bán. Dù vậy, có những người bán đã dùng thủ đoạn để gạt người mua như sử dụng cân non, thước thiếu (Châm-ngôn 20:10), và cũng có những người mua dùng mưu mô, lời nói gian xảo để tìm lợi lộc cho mình.


Lời Châm-ngôn hôm nay dạy mỗi Cơ Đốc nhân cần phải sống công chính với người, với mình, đừng như “Kẻ mua nói rằng: Không tốt, không tốt! Đoạn đi, và tự khoe khoang mình.” Bản Dịch 2011 dịch câu này như sau: “Tệ quá! Tệ quá!” khách hàng chê giá đắt, Mua rồi đi và khoe rằng đã mua được giá rẻ rề.”


Cùng một món hàng, nhưng khi mua thì tìm mọi cách chê bai “không tốt, không tốt,” món hàng này tệ quá, với mục đích để mua được giá rẻ nhưng khi đã mua được rồi thì lại khoe khoang mình mua được hàng tốt với giá quá hời. Nói cách khác, người mua tìm cách o ép cho người bán tin rằng họ đã định giá sản phẩm quá cao nên bán mắc, nhưng sau khi đi khỏi thì huênh hoang khen mình đã thành công trong việc dùng lời nói gian xảo lừa được người bán giảm giá sản phẩm. Những người như vậy thể hiện đời sống thiếu công chính, gian tà chuyên lừa lọc để trục lợi nhưng lại không biết xấu hổ mà còn tự hào đạt được thành công nhờ lời nói gian xảo của mình nữa!


Không có gì sai khi thương lượng giá cả trong các giao dịch, buôn bán, nhưng dối trá, gian xảo, và khoác lác là điều sai. Ông Áp-ra-ham có thể nói là đã mặc cả với Đức Chúa Trời là Đấng Nhân Từ để xin hạ tiêu chuẩn số người công chính tại Sô-đôm, nhưng ông không nói dối và cũng không khoác lác, ông nài xin Chúa không phải vì mình nhưng vì người trong thành Sô-đôm (Sáng Thế Ký 18:22-33). Chúng ta cần cẩn thận trong việc giao dịch làm ăn, mua bán, không để người khác gây hại hay làm tổn thương chúng ta, nhưng cũng đừng dùng sự xảo trá để kiếm lợi trên người khác, đặc biệt là với những người nghèo buôn bán nhỏ, khó khăn hay kém khôn ngoan hơn chúng ta. Sứ đồ Phao-lô dạy:“Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa” (Phi-líp 2:3-4). Là con của Đấng Công Chính, hãy sống công chính, khiêm nhường, vì tất cả chúng ta đều phải ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời trong ngày Chúa trở lại để khai trình mọi việc đã làm (Rô-ma 14:10-12; II Cô-rinh-tô 5:10).


Bạn đã bày tỏ sự sáng, sự công chính của Chúa ra sao trong việc giao dịch, buôn bán?


Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con ham lợi nên đã sống thiếu công bình, không ngay thẳng, xin cho con sống kính sợ Chúa qua cách sống, cách cư xử với mọi người.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page