top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-31 Chớ giết người

Updated: Jul 31, 2020


 Câu gốc: “Ngươi chớ giết người” (câu 13).


Câu hỏi suy ngẫm: Mệnh lệnh “Ngươi chớ giết người” cho biết gì về Đức Chúa Trời và con người? Bạn nhận thấy mình có giá trị nào trước mặt Chúa? Theo tinh thần Chúa Giê-xu dạy, Cơ Đốc nhân cần sống thế nào để giữ điều răn này của Chúa?


Động từ “giết người” trong câu 13 được xuất phát từ động từ “ratsakh” trong tiếng Hê-bơ-rơ, với ý nghĩa bao gồm cả hành động cố ý giết người không đúng luật của Chúa lẫn việc vô ý làm chết người do sự cẩu thả, thiếu thận trọng. Kẻ giết người có chủ tâm sẽ bị xử tử (Xuất Ê-díp-tô Ký 21:12; Dân Số Ký 35:17-21). Người ngộ sát phải chịu vào sống trong thành ẩn náu cho đến khi thầy tế lễ thượng phẩm đã được xức dầu thánh qua đời (Dân Số Ký 35:22-25).


Trong khi Đức Chúa Trời tạo nên muôn loài vạn vật chỉ bằng lời phán (Sáng Thế Ký 1), thì Ngài đã dùng “bụi đất nắn nên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sinh linh” (Sáng Thế Ký 2:7). Chỉ loài người mang ảnh tượng của Chúa (Sáng Thế Ký 1:26), có thể tương giao với Chúa và có nhu cầu thờ phượng Ngài. Chúa dựng nên con người chỉ kém hơn chính Ngài một chút (Thi Thiên 8:5). Ngài giao cho con người quản trị thế giới Chúa đã tạo nên. Tính thiêng liêng của con người vẫn được Chúa trân quý cả sau khi loài người sa ngã, chống nghịch Ngài. Kinh Thánh cho biết số phận của những người cố ý giết người sẽ ở nơi hỏa ngục đời đời (Khải Huyền 21:8; 22:15).


Người ta có thể giết nhau bằng lời nói có nọc độc nhằm bôi nhọ hoặc làm tổn thương tinh thần người ấy. Chúa Giê-xu dạy khi để lòng thù hận và nuôi dưỡng ý chí trả thù sẽ dẫn người đó đến hành động sát nhân (Ma-thi-ơ 5:21-26). Sứ đồ Giăng dạy rằng: Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người (I Giăng 3:15a). Ghen ghét chính là mầm mống của giết người. Ông Ca-in đã giết em mình là ông A-bên vì lòng ghen ghét (Sáng Thế Ký 4:3-8). Vậy sống yêu thương và tha thứ theo Lời Chúa dạy sẽ giữ chúng ta khỏi tội giết người.


Điều răn thứ sáu truyền cho mọi người phải tôn trọng mạng sống con người vì con người là một loài sinh linh cao quý được dựng nên theo ảnh tượng của Chúa. Thật đau lòng trước tội ác của con người ngày nay, giết người hàng loạt và tinh vi, họ nhẫn tâm giết con của chính mình qua việc phá thai; giết chính mình bằng cách tự sát v.v… Lời Chúa khẳng định chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng cầm giữ sự sống và sự chết của mỗi người, con cái Chúa cần sáng suốt nhận thức đúng các hình thức giết người và lánh xa. Ngoài ra, chúng ta cần hết sức cẩn trọng trong mọi việc làm của mình để tránh gây tai nạn ảnh hưởng tới tính mạng của người khác.


Bạn có rèn luyện nếp sống yêu thương và tha thứ để khỏi vi phạm điều răn thứ sáu không?


Lạy Chúa, xin giúp con nhìn thấy ảnh tượng Chúa qua mỗi con người để con không cố ý hay vô tình làm tổn thương người khác về cả thể xác lẫn tâm hồn. Xin cho con có thể sống bình hòa và phước hạnh với Chúa và với người.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


72 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page