top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-31 Lời nói gây dựng


 

Câu gốc: “…Ấy là trong Đấng Christ, trước mặt Đức Chúa Trời mà chúng tôi nói; hỡi những kẻ rất yêu dấu, mọi điều đó thảy vì sự gây dựng cho anh em” (câu 19b).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết mục đích các lời khuyên dạy của ông với các tín hữu Cô-rinh-tô là gì? Ông phản ứng ra sao khi biết các tín hữu tại đây vẫn còn sống trong tội lỗi? Bạn được nhắc nhở gì qua tâm tình của Sứ đồ Phao-lô?


Trước những lời vu khống về chức vụ sứ đồ của mình, ông Phao-lô đã có lời bênh vực nhưng những lời ấy không nhằm mục đích bào chữa cho chính mình, mà tất cả đều nhằm gây dựng đức tin của các tín hữu, giúp họ có được đời sống tâm linh vững mạnh. Sứ đồ Phao-lô không nói quanh co, nhưng đi thẳng vào vấn đề và bày tỏ với các tín hữu tại Cô-rinh-tô rằng ông ước ao được nhìn thấy họ tăng trưởng, trở nên những người thầy chứ không phải cần sự giúp đỡ như một người trong những ngày đầu mới trở lại đạo. Ông mong muốn họ từ bỏ những điều “…rầy rà, ghen ghét, nóng giận, bất hòa, nói hành, nói gần nói xa, kiêu căng, hỗn loạn” (câu 20b). Ông bộc lộ tâm tình kỳ vọng của ông nơi những tín hữu Cô-rinh-tô qua lòng trông mong khi ông đến thăm sẽ được nhìn thấy nơi họ những điều lòng ông ao ước (câu 20a).


Sứ đồ Phao-lô yêu mến các tín hữu Cô-rinh-tô khác nào một người cha yêu con và luôn lo tưởng đến con, nên ông không thể làm ngơ hay yên lòng khi thấy con cái mình “…không ăn năn về những sự ô uế, gian dâm, luông tuồng” (câu 21). Ông đã không cầm được nước mắt, đau đớn cho tình trạng của họ và nài khuyên họ ăn năn, từ bỏ con đường tội lỗi. Sứ đồ Phao-lô đã mạnh mẽ khẳng định rằng: “Ấy là trong Đấng Christ, trước mặt Đức Chúa Trời mà chúng tôi nói.” Lời nói ngay thẳng được bảo chứng của Đấng Christ và Đức Chúa Trời không nhằm mục đích đem lại lợi lộc gì cho người nói, nhưng hoàn toàn để gây dựng cho người nghe.


Sứ đồ Phao-lô luôn trung thực trong lời nói của mình, cho nên ông không ngần ngại để chính Đức Chúa Trời xác chứng cho những điều ông nói là chân thật. Mỗi Cơ Đốc nhân đều là những đầy tớ được Chúa giao cho chức vụ cao trọng, là “khâm sai của Đấng Christ” (II Cô-rinh-tô 5:20). Đại sứ của Nước Trời không được tùy tiện trong lời nói của mình, cũng không thể dùng lời nói để phô trương mình, nhưng phải dùng lời nói để người khác được hòa thuận với Chúa, để gây dựng đời sống của những người đang đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, giúp cho những người đang sống trong tội lỗi nhận biết thực trạng, ăn năn và từ bỏ. Chúng ta rất dễ vấp phạm trong lời nói (Gia-cơ 3:1-12), vì vậy hãy xin Chúa tể trị và hướng dẫn để lời nói chúng ta luôn gây dựng người khác.


Lời nói của bạn gây dựng hay triệt hạ người khác?


Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhận biết địa vị cùng chức vụ cao quý Chúa giao cho là đại sứ Nước Trời để con luôn nhân Danh Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, hết sức cẩn trọng trong việc dùng lời nói của con để đem đến ích lợi cho người nghe.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

31 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page