top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-31 Người được chọn đến gần Chúa


 

Câu gốc: “Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy lên núi, đến cùng Ta và ở lại đó; ta sẽ ban cho ngươi bảng đá, luật pháp và các điều răn của Ta đã chép đặng dạy dân sự” (câu 12).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se đã đáp ứng tiếng gọi của Chúa như thế nào? Ông chuẩn bị như thế nào trước khi lên núi? Bạn học được gì từ ông Môi-se trong mối liên hệ với Chúa và với người?


Ông Môi-se là người duy nhất được Chúa cho phép đến gần Chúa. Khi Chúa gọi ông Môi-se lên núi và đợi Ngài ở đó, ông đã vâng lời chờ dậy, sốt sắng, và hành động dứt khoát. Ông không trễ nải mặc dù Chúa đã báo trước rằng ông phải chờ Ngài ở trên núi. Chúa cũng không hẹn thời gian, ông phải chờ và không biết sẽ chờ đợi đến bao giờ. Thời gian của người chờ đợi thường trôi qua thật chậm chạp, có thể ông Môi-se cảm thấy cô đơn, một mình chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, đói rét. Ngoài ra, ông phải chiến đấu với nỗi lo dân Chúa đang trông chờ ông dưới chân núi, không biết có điều gì xảy ra trong khi ông vắng mặt không. Tuy vậy, ông Môi-se đã không xuống núi, ông tin cậy Chúa và kiên nhẫn chờ đợi cho đến ngày thứ bảy, khi Chúa gọi ông trong đám lửa đang bùng cháy (câu 16). Trong suốt bốn mươi ngày, ông Môi-se được Chúa trực tiếp chỉ dạy về giao ước và luật pháp của Chúa, hướng dẫn làm đền tạm, trang hoàng bên trong đền tạm và ý nghĩa của các việc này. Tất cả đều thực hiện với mục đích là thiết lập nền tảng căn bản cho sự thờ phượng và nuôi dưỡng mối liên hệ mật thiết giữa dân tộc Ít-ra-ên và Giê-hô-va Đức Chúa Trời.


Lần đầu tiên, ông Giô-suê được giới thiệu là người phụ tá ông Môi-se. Ông cùng chờ dậy và giúp ông Môi-se chuẩn bị lên núi. Có lẽ ông cũng tiễn chân ông Môi-se một đoạn đường và rồi chỉ một mình ông Môi-se lên núi y theo chỉ thị của Chúa (câu 13-15). Ông Môi-se cũng rất chu đáo trong mối liên hệ với dân chúng và các bạn đồng lao của mình, ông dặn dò các trưởng lão phải ở đó chờ đợi cho đến khi ông và ông Giô-suê quay lại. Ông cũng phân nhiệm rõ ràng về vai trò lãnh đạo cho hai ông A-rôn và Hu-rơ, thay thế ông giải quyết các tình huống có thể xảy ra.


Khi chúng ta nhận được sự sai phái của Chúa, hãy sốt sắng vâng phục Chúa sẵn sàng rời khỏi chốn bình an của mình. Hoặc khi tìm người bạn đời hay tìm việc làm thích hợp, hãy kiên nhẫn và vững lòng tin chờ đợi sự chỉ dẫn của Chúa. Đặc biệt là trong khi cầu nguyện với Chúa, đừng đòi hỏi Chúa chỉ nghe những nhu cầu của chúng ta mà thôi, nhưng hãy hết lòng ca ngợi, cảm tạ Chúa, và cũng nhớ đến nhu cầu của anh chị em mình mà cầu thay. Chúa sẽ đáp lời, hướng dẫn chúng ta theo cách và thời điểm của Ngài để đem lại điều tốt nhất cho chúng ta.


Mối liên hệ giữa bạn với Chúa và người khác có làm vui lòng Chúa không?


Lạy Chúa, xin cho con biết kiên nhẫn chờ đợi tiếng phán và lắng nghe những chỉ dẫn của Ngài trong mọi việc lớn, nhỏ hằng ngày. Xin cho con quen với tiếng Chúa, ham thích nghe tiếng phán của Ngài và sốt sắng đáp ứng lời Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

38 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page