top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-01 Sống thể hiện đức tin và trông cậy


 Câu gốc: “Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch” (câu 2b-3).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng cho biết nhờ đâu mà chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời? Niềm trông cậy của những người con Chúa là gì? Tại sao Cơ Đốc nhân phải thể hiện đức tin và trông cậy bằng nếp sống thanh sạch?


Sứ đồ Giăng kêu gọi con dân Chúa “Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào.” Bởi tình yêu lớn lao đó, Ngài đã ban Con Một của Ngài đến thế gian để hy sinh chuộc tội cho nhân loại, và ban cho những ai đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu một danh phận cao quý là được làm con của Đức Chúa Trời (Giăng 1:12). Chẳng những vậy, bởi đức tin, người tin Chúa tin chắc mình thật là con cái Đức Chúa Trời (câu 1).


Đức tin trong hiện tại là nền tảng giúp con cái Chúa có lòng trông cậy trong tương lai. Mặc dù chưa biết rõ hết tương lai nhưng con cái Đức Chúa Trời luôn sống với niềm hy vọng chắc chắn là khi Chúa Giê-xu trở lại, con cái Chúa sẽ giống như Ngài vì sẽ thấy Chúa đúng như hình ảnh thật của Ngài. Con cái Chúa đang sống bởi đức tin trong những ngày trên đất, và đức tin vững chắc đòi hỏi lòng hy vọng tuyệt đối, không bị lung lay bởi hoàn cảnh xung quanh. Chúng ta cần hướng đức tin mình về ngày tái lâm của Chúa Giê-xu để trông đợi ngày được sống với Ngài thật sự, nhìn Ngài cách rõ ràng, không còn mập mờ như trong gương nhưng mặt đối mặt vô cùng phước hạnh (câu 2).


Sứ đồ Giăng nói tiếp: “Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch” (câu 3). Khi còn tại thế, Chúa Giê-xu đã dạy: “Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5:8). Vậy làm thế nào con cái Chúa giữ mình thanh sạch giữa “thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài” để có thể thấy Chúa như vốn có thật? Lời Chúa trong Thi-thiên 119:9 cho chúng ta bí quyết: “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo Lời Chúa.” Là con người tội lỗi, chúng ta không có khả năng sống thanh sạch, duy chỉ có Lời Chúa mới có quyền năng dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị giúp con cái Chúa, trẻ cũng như già, có nếp sống thanh sạch khi làm theo Lời Chúa.


Nhờ đức tin nơi Chúa Giê-xu, chúng ta được làm con Chúa, được sống trong niềm hy vọng ngày Chúa trở lại để gặp Ngài. Trong lúc chờ đợi, chúng ta phải sống thể hiện đức tin và hy vọng qua nếp sống gắn bó với Lời Chúa để giữ mình thanh sạch, vì trên thiên đàng không có chỗ cho những người ô uế.


Bạn có quan tâm sống thanh sạch để chuẩn bị gặp Chúa chưa?


Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã cứu con, cho con được làm con của Ngài và được sống trong sự hy vọng Chúa trở lại tiếp rước con về ở với Ngài. Xin cho con luôn nhờ Lời Chúa giữ mình trong sạch để được gặp Chúa trong ngày cuối cùng.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


70 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page