top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-01 Trung thành trong thử thách


 

Câu gốc: “Nhưng chúng tôi làm cho mình đáng trượng trong mọi sự, như kẻ hầu việc Đức Chúa Trời, bởi lòng nhịn nhục lắm trong những sự hoạn nạn thiếu thốn, khốn khổ” (câu 4 Bản Truyền Thống-BTT). “Nhưng trong mọi sự, chúng tôi chứng tỏ mình là đầy tớ của Đức Chúa Trời: rất mực kiên trì trong hoạn nạn, gian khổ, tai ương” (câu 4 Bản Truyền Thống Hiệu Đính-BTTHĐ).


Câu hỏi suy ngẫm: Suốt cuộc đời chức vụ của Sứ đồ Phao-lô, ông luôn chứng tỏ điều gì? Ông đã trải qua những hoạn nạn nào? Dù vậy, tinh thần và thái độ của ông như thế nào? Thái độ của bạn ra sao nếu liên tiếp gặp hoạn nạn trong cuộc sống?


Sứ đồ Phao-lô khẳng định chính ông và những người trong đoàn truyền giáo của ông luôn cố gắng không “làm cho ai vấp phạm” để chức vụ của họ không bị chỉ trích. Trước sau như một là Sứ đồ Phao-lô luôn chứng tỏ mình là đầy tớ hay người phục vụ Đức Chúa Trời (câu 3-4). Là đầy tớ của Đức Chúa Trời, đòi hỏi phải trung thành với Ngài cho dù có trải qua bao hoạn nạn, thử thách. Thành tín là một trong những đặc tính nổi bật của Đức Chúa Trời. Vì thế phẩm chất cần có và tối quan trọng của một người phục vụ Ngài là lòng trung thành. Sứ đồ Phao-lô đã thể hiện lòng trung thành tuyệt đối trong mọi thử thách ông đã trải qua. Ông đã kể ra những hoạn nạn dồn dập mà ông đã vượt qua cũng như sẽ tiếp tục trung thành chiến đấu để vượt qua (câu 4-5). Những hoạn nạn này tác động không ít đến thể xác, tinh thần, và cả tâm linh ông. Vì thế, lòng kiên trì, nhịn nhục được xem như “thần dược” giúp ông mạnh mẽ vượt qua bao gian khổ.


Sứ đồ Phao-lô cũng khẳng định những đặc điểm cần có của một đầy tớ Đức Chúa Trời là thanh sạch, tri thức, nhân từ, có Chúa Thánh Linh đồng hành, có tình yêu chân thành, luôn nói lời chân thật, và ở trong quyền năng của Đức Chúa Trời (câu 6-7). Ông cũng chia sẻ những kinh nghiệm đau thương của ông và những người bạn ông khi bị xem là những người lừa đảo, xa lạ, đáng bị hình phạt, trải qua những đau buồn, nghèo thiếu (câu 9-10). Tuy nhiên, dù ở trong hoàn cảnh nào họ cũng tiếp tục trung tín rao giảng Phúc Âm khắp nơi và luôn cảm nhận điều tốt lành và tích cực đến từ Chúa. Sứ đồ Phao-lô khẳng định họ luôn “có đủ mọi sự” (câu 10). Đó chính là phước hạnh của người phục vụ Chúa, trung thành rao giảng Phúc Âm.


Mỗi chúng ta đều là đầy tớ của Chúa vì Ngài đã chuộc chúng ta bằng máu của Ngài. Giữa một xã hội tội lỗi, đồi trụy, chắc chắn chúng ta sẽ bị chống đối và gặp nhiều thử thách khi sống bày tỏ đức tin của mình. Điều Đức Chúa Trời đòi hỏi ở mỗi chúng ta, cũng là điều đáng quý và vui lòng Chúa, đó là chúng ta giữ được lòng trung thành trọn vẹn giữa bao hoạn nạn. Trung tín là phẩm tính của Trái Thánh Linh, nên khi được Chúa Thánh Linh ở cùng, hướng dẫn, có sự tương giao mật thiết với Chúa thì chúng ta sẽ trung thành phục vụ Chúa cho đến ngày gặp Ngài.


Bạn có giữ vững lòng trung thành khi gặp thử thách gian khổ không?


Lạy Chúa, xin Chúa Thánh Linh cho con thêm năng lực để con có thể giữ lòng trung thành trong mọi hoàn cảnh thử thách cho đến cuối cùng.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

51 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page