top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-02 Của cải trên trời


 

Câu gốc: “...nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy” (câu 20).


Câu hỏi suy ngẫm: Của cải ở trên trời là gì? Mệnh lệnh Chúa Giê-xu dạy về của cải trên trời có ý nghĩa gì? Ngày nay bạn vâng theo mệnh lệnh của Chúa Giê-xu như thế nào?

Trái ngược với sự tạm bợ của “của cải ở dưới đất,” “của cải ở trên trời” đề cập đến bất cứ điều gì có ý nghĩa tốt đẹp và vĩnh cửu xuất phát từ những gì được thực hiện trên đất. “Của cải ở trên trời” còn là những điều được Đức Chúa Trời chấp thuận và sẽ được ban tặng cho các môn đệ trong Vương Quốc toàn vẹn.


Nhiều người cho rằng “chứa của cải ở trên trời” đơn giản là dâng hiến cho nhà thờ hoặc làm các công tác tôn giáo hay thiện nguyện, nhưng nếu dâng hiến hay giúp đỡ người nghèo chỉ để được Chúa ban phước lại, để lập công đức cho mình, để tự xưng công bình, hay để được sự chú ý và tôn trọng… thì thật ra người đó chỉ đang “chứa của cải ở dưới đất” mà thôi. Chúa Giê-xu đã dạy trong Ma-thi-ơ 6:2-4, một người bố thí để người khác thấy và tôn kính thì người đó “được phần thưởng của mình rồi,” đó là phần thưởng ở dưới đất, là “chứa của cải ở dưới đất,” nhưng khi một người bố thí kín nhiệm vì lòng kính sợ Chúa và tình yêu thương thì Đức Chúa Trời, “Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng,” đó là “chứa của cải ở trên trời.” Như vậy, chỉ khi một người sống khiêm nhường, tin cậy Đức Chúa Trời, và bởi đức tin mà có tấm lòng rộng rãi chia sẻ cho những người có nhu cầu là đang “chứa của cải ở trên trời” (câu 19-20).


Trong ẩn dụ Chúa Giê-xu dạy về người quản gia bất trung, Ngài kết luận: “Còn Ta nói cho các ngươi: Hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời” (Lu-ca 16:1-9). Lời kết luận cho thấy nếu người quản gia bất nghĩa làm cho con nợ THOÁT NỢ TIỀN, thì “các con sáng láng” phải kết bạn bằng cách giúp tội nhân THOÁT NỢ TỘI để họ có thể “vào nhà đời đời.” Nói cách khác, nếu “con đời này” dùng tiền bạc để mua tình bạn trên đất, thì những người theo Chúa hãy sử dụng của cải vật chất đời này để đầu tư vào Nước đời đời, rao báo Phúc Âm và giúp nhiều người biết Chúa. Dâng hiến cho công tác rao truyền Phúc Âm và hỗ trợ các giáo sĩ là cần nhưng Chúa còn cần chính chúng ta hơn nữa. Chúng ta có thể giảm bớt một phần công việc, dành thì giờ đi thăm một người bạn nào đó và nói với họ về Phúc Âm của Chúa Giê-xu để họ có thể nhận được sự cứu rỗi. Chúng ta có thể đầu tư của cải vật chất vào công tác rao truyền Phúc Âm bằng nhiều cách, tiền của, công sức, thì giờ để giúp nhiều người “vào nhà đời đời.”


Bạn có đang chứa của cải ở trên trời không?


Cảm tạ Chúa vì ơn cứu rỗi Ngài ban cho con bởi ân sủng dư dật của Ngài. Con xin dâng đời sống con cho Chúa, tìm kiếm các giá trị thuộc linh, và theo đuổi việc hoàn thành ý muốn Chúa để mở rộng Vương Quốc Ngài trên đất.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page