top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-03 Đồng tiền liền khúc ruột


 

Câu gốc: “Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó” (câu 21).


Câu hỏi suy ngẫm: Có mối liên hệ nào giữa thái độ đối với của cải và cách sống của người đó? Vì sao phải chứa của cải ở trên trời? Bạn đang đầu tư cuộc đời mình vào loại của cải nào?


Chúa Giê-xu so sánh giữa “của cải ở dưới đất” và “của cải ở trên trời” và kêu gọi đầu tư vào của cải ở trên trời vì của cải ở dưới đất chỉ là tạm thời nhưng của cải ở trên trời là đời đời. Vua Sa-lô-môn cũng đã nói: “Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy đều hư không” (Truyền Đạo 1:2). Từ “hư không” không có nghĩa là mọi thứ đều vô dụng, nhưng mọi điều trên đời này chỉ là thoáng qua, không bền vững, và sẽ bị rủa sả với sự tạm thời và chóng qua của chúng. Vì vậy, ngay cả khi không bị trộm và không bị rỉ sét thì việc tích trữ của cải có giá trị giới hạn thời gian như vậy cũng là vô ích. Tóm lại, sự tạm bợ của những điều thuộc về trần gian nằm ở hai phương diện: hoặc sẽ bị mất đi hay hư hỏng, hoặc người sở hữu sẽ bước vào cõi đời đời với hai bàn tay trắng.


Hơn nữa, chúng ta phải đầu tư vào những giá trị thuộc linh vì của cải sẽ định hướng cuộc đời chúng ta. Chúa Giê-xu dạy lòng người sẽ ở nơi của cải người đó cất giữ. Khi một người xem những điều thuộc về trần gian này giá trị hơn những điều thuộc về Thiên Đàng thì cả cuộc đời của họ sẽ đầu tư vào những điều thuộc về trần gian. Qua ẩn dụ trong Lu-ca 12:16-21, Chúa Giê-xu cho thấy người xem những điều thuộc về đời này quan trọng hơn những điều thuộc về Thiên Đàng là người ngu dại vì đã đánh đổi những giá trị đời đời cho những giá trị tạm bợ, đánh đổi cả số phận đời đời của mình chỉ cho vài chục năm trên đất. Người này sẽ không bao giờ tìm thấy ý nghĩa và mục đích của đời mình và của những gì mình đang sở hữu vì không thể mang theo vào cõi đời đời. Người này thật ra chỉ là một nô lệ khốn khổ cho những điều thuộc về trần gian. Khi chú trọng vào những giá trị đời này mà bỏ qua những giá trị thuộc linh thì không chỉ những gì thuộc đời này của người đó bị phá hủy, mà chính linh hồn, nhân cách, và cả các mối liên hệ của người đó cũng bị phá hủy.


Hãy cẩn trọng trong cuộc sống vì chúng ta rất dễ bị cuốn vào cuộc chạy đua không điểm dừng để có nhiều tiền, nhiều nhà hơn, nhiều người biết tới hơn, được tôn trọng hơn, địa vị cao hơn… Con dân Chúa không cho phép mọi thứ lôi cuốn mình vào lối sống “chứa của cải ở dưới đất” nhưng phải biết “chứa của cải ở trên trời” qua nếp sống không ích kỷ, luôn sống thỏa lòng, thể hiện lòng rộng rãi, và quan tâm đến người có nhu cầu với tinh thần yêu thương, tự nguyện chứ không phải miễn cưỡng hay vì bị bắt buộc.


Lòng của bạn đang ở trên trời hay dưới đất?


Tạ ơn Chúa đã dạy con nhìn thấy những giá trị thuộc linh cao trọng. Xin cho con đầu tư đời con vào những điều không hư nát để lòng con luôn hướng về Chúa trên trời.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page