top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-03 Trung tín cầu nguyện


 

Câu gốc: “Tại đó, cứ một ngày ba lần, người quỳ gối xuống, cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước” (câu 10).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Đa-ni-ên đang đối diện với hoàn cảnh thế nào? Ông vẫn trung tín làm điều gì? Tại sao bạn phải luôn trung tín cầu nguyện với Chúa dù hoàn cảnh có khó khăn?


Ông Đa-ni-ên là một trong những phu tù Do Thái còn ở độ tuổi thiếu niên khi bị bắt qua Ba-by-lôn và được chọn để huấn luyện phục vụ trong cung vua. Với lòng kính sợ Chúa, một mực trung tín giữ đức tin của mình, ông

Đa-ni-ên được Chúa ở cùng và ban phước đặc biệt. Ông đã phục vụ cho ít nhất bốn đời vua tại Ba-by-lôn (Đa-ni-ên 1:1-21).


Trong phần Kinh Thánh này, ông Đa-ni-ên đang đối diện với sự ganh tị và chống đối của các tể tướng đương triều với ông chỉ vì ông khôn ngoan vượt hẳn họ (câu 3). Họ tìm cách để bắt bẻ và làm hại ông, “nhưng họ không thể tìm được ở ông một lỗi lầm hay một lý do nào để phiền trách, vì ông là người trung tín, không hề sơ suất hay mắc sai lầm” (câu 4 BTTHĐ). Thế là họ nhắm vào đức tin của ông nơi Đức Chúa Trời vì họ biết ông kiên quyết giữ đức tin của mình. Họ lập mưu xin vua ký một sắc lệnh trong ba mươi ngày không ai được kêu cầu bất cứ một thần nào khác ngoài vua, ai vi phạm sẽ bị quăng vào hang sư tử (câu 6-8).


Khi ông Đa-ni-ên hay tin, không những ông không lo sợ mà còn mạnh dạn tiếp tục trung tín giữ thói quen cầu nguyện của mình. Ông không lén lút cầu nguyện trong sợ hãi, nhưng mở cửa hướng về Giê-ru-sa-lem, trung tín cầu nguyện ba lần mỗi ngày. Cầu nguyện là điều ông vẫn thường làm hằng ngày (câu 10), cho nên dù giữa sự đe dọa của “lệnh cấm kêu cầu các thần khác ngoài vua,” ông Đa-ni-ên vẫn không bỏ cuộc, không đánh mất lòng trung tín của mình về thói quen “quỳ gối cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời.” Kết quả cho sự trung tín cầu nguyện của ông là ông được Chúa bảo vệ trong hang sư tử và Danh Chúa được vinh quang trước mặt vua và triều thần, và được nhiều người biết đến (Đa-ni-ên 6:22-27).


Trong xã hội ngày nay, con cái Chúa cũng không tránh khỏi việc bị người khác ganh tị, chống đối và tìm cách mưu hại hoặc bắt bớ đức tin của mình. Chúng ta hãy học theo gương ông Đa-ni-ên, tiếp tục trung tín cầu nguyện cách dạn dĩ, không sợ hãi. Chúa có năng quyền giải cứu hoặc không giải cứu chúng ta khỏi nguy hiểm, nhưng chắc chắn Chúa rất vui lòng về sự kiên trì, trung tín trong đức tin của chúng ta nơi Ngài. Lời Chúa hứa trong Châm-ngôn 28:20a, “Người trung tín sẽ được nhiều phước lành” (BTTHĐ). Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín nên Ngài cũng muốn chúng ta phải luôn trung tín với Ngài dù hoàn cảnh có ra sao, nhất là trung tín trong sự cầu nguyện. Chúa muốn nhìn thấy sự trung tín của chúng ta trước khi Ngài hành động.


Bạn có luôn trung tín cầu nguyện dù lắm khi chưa nhận được sự trả lời của Chúa không?


Lạy Chúa, giữa những sự bức hại, ganh tị, chống đối đức tin, cầu xin Chúa thêm sức cho con, giúp con giữ sự trung tín cầu nguyện dù hoàn cảnh chung quanh có thế nào.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

37 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page