top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-03 Vui mừng trông cậy


Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-25

 

Nghe AudioCâu gốc: “Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện” (Rô-ma 12:12).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô và ông Si-la đang ở trong hoàn cảnh như thế nào? Thái độ của họ ra sao khi đang ở trong hoạn nạn? Cầu nguyện và ca ngợi Chúa trong mọi hoàn cảnh đem lại cho chúng ta điều gì? Bạn học được gì từ thái độ của hai ông Phao-lô và Si-la?


Câu chuyện xảy ra tại thành Phi-líp trong hành trình truyền giáo lần thứ hai của Sứ đồ Phao-lô. Sứ đồ Phao-lô và ông Si-la bị đưa đến trước quan tòa và bị vu cáo sau khi Sứ đồ Phao-lô nhân danh Chúa Giê-xu đuổi quỷ ra khỏi một đầy tớ gái, làm mất nguồn lợi của một số người chủ đang lợi dụng cô gái ấy để làm giàu. Với những lời vu khống, hai ông bị các quan tòa ra lệnh xé áo, đánh đòn, cùm chân, và tống vào ngục tối (câu 22-24).


Tuy nhiên, bất chấp hoàn cảnh khốn cùng, thân xác đau đớn, vào khoảng nửa đêm hai ông vẫn hết lòng cầu nguyện và cất cao tiếng hát ca ngợi Chúa (câu 25a). Chính tiếng hát của hai ông đã đánh thức cả tâm trí lẫn tấm lòng của các tù nhân khác và họ đã lắng nghe (câu 25b). Sứ đồ Phao-lô và ông Si-la đã không để cho hoàn cảnh làm nhụt chí, nhưng ngược lại, đang khi ở trong ngục tối họ vẫn bày tỏ lòng vui mừng tin cậy Chúa, cầu nguyện và ca hát vang lừng. Từ kinh nghiệm đó, Sứ đồ Phao-lô đã khuyên trong Rô-ma 12:12 rằng, “Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện.” Qua đức tin và lòng trông cậy của họ nơi Đức Chúa Trời, phép lạ đã xảy ra, cửa ngục mở toang, xích xiềng các tù phạm rơi xuống, và cuối cùng, Danh Chúa được bày tỏ và cả gia đình người cai ngục được cứu (Công-vụ Các Sứ-đồ 16:26-34).


Sự cầu nguyện và ca ngợi Chúa là vũ khí mạnh mẽ nhất mà Cơ Đốc nhân có được và có thể sử dụng trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta không chỉ ca ngợi Chúa trong lúc vui mừng, nhưng cả trong nghịch cảnh. Chính sự cầu nguyện và ca ngợi Chúa sẽ thêm đức tin, sức mạnh, và niềm hy vọng cho chúng ta trong hoạn nạn. Năm 1912, khi chiếc tàu Titanic đang bị chìm, dù đối diện với cái chết sắp đến, một nhóm người Cơ Đốc đã dùng các nhạc cụ đàn hát ca ngợi Chúa với niềm hân hoan, vui mừng tràn đầy hy vọng vì đang được bước vào sự sống vĩnh cửu trong Chúa.


Cơ Đốc nhân ngày nay không được miễn trừ khỏi những khó khăn, nghịch cảnh dù đời sống họ luôn thể hiện đức tin và trông cậy nơi Chúa. Có thể chúng ta đang bị cầm tù như họ, hoặc hằng ngày phải đối diện với hoạn nạn bức hại, xin Chúa cho chúng ta cứ vững vàng đức tin, vui mừng trông cậy, bền lòng trong sự cầu nguyện, và ca ngợi Chúa như Sứ đồ Phao-lô và ông Si-la ngày trước, vì tin rằng Chúa sẽ ban điều tốt nhất theo ý Ngài muốn cho con dân Ngài. Đây là một thách thức cho mỗi chúng ta!


Bạn thường phản ứng thế nào trong những hoàn cảnh khốn cùng?


Lạy Chúa, xin giúp con luôn vui mừng trong sự trông cậy Chúa, nhịn nhục trong hoạn nạn, và bền lòng cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


50 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page