top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-03 Yêu gì sống vậy


 

Câu gốc: “...nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy” (câu 15b).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng khuyên chúng ta chớ nên yêu gì? Vì sao? Những điều nào thuộc về thế gian? Kết cuộc của thế gian ra sao? Điều gì mới còn lại đời đời? Làm sao để bạn luôn được nhắc nhở yêu Chúa và sống theo ý muốn Ngài thay vì chạy theo thế gian?


Sứ đồ Giăng được biết là sứ đồ của “tình yêu.” Ông đề cập nhiều đến tình yêu của Đức Chúa Trời, tình yêu của con cái Chúa trong các thư tín của ông. Trong phân đoạn này, ông mạnh dạn khuyên con cái Chúa: “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa” (câu 15a). Từ “thế gian” được lặp lại sáu lần trong ba câu này. “Thế gian” ở đây khác ý nghĩa với “thế gian” trong Giăng 3:16. “Thế gian” ở đây chỉ về những quan điểm chống nghịch Đức Chúa Trời và không công nhận Ngài. Đó là lối sống chỉ tập trung vào cuộc sống trên đất, chạy theo dục vọng mà không quan tâm đến đời sống thuộc linh hay cõi đời đời. Vì thế, Cơ Đốc nhân không nên “yêu thế gian” vì ai yêu thế gian thì không thể yêu mến Đức Chúa Trời (câu 15b).


Tiếp theo, Sứ đồ Giăng liệt kê những điều thuộc về thế gian mà Cơ Đốc nhân cần cảnh giác và tránh xa. Đó là “sự mê tham của xác thịt” chỉ về những ham muốn dục vọng của thân xác; “mê tham của mắt” là sự ham muốn vật chất từ những gì mắt thấy; và “sự kiêu ngạo của đời” là sự kiêu căng về những giá trị tạm thời, những địa vị, danh vọng trần gian. Ông khẳng định tất cả điều này không đến từ Chúa, nhưng đến từ thế gian (câu 16). Thật vậy, tất cả những ham muốn thú vui nhục dục, những hào nhoáng đẹp đẽ của vật chất và cả những danh vọng kiêu căng đều do con người tạo ra. Thế gian càng ngập tràn tội lỗi khi con người cứ chạy theo những thứ ấy. Sự đam mê, lòng khao khát và thú vui trần tục lôi kéo con người ngày càng xa tình yêu của Chúa. Càng yêu thế gian nhiều chừng nào lòng kính mến Chúa càng giảm đi chừng nấy.


Thật khó khi chúng ta sống giữa một xã hội với quá nhiều thứ hấp dẫn của trần gian lôi kéo. Người ta cố quảng bá, dụ dỗ và cuốn hút con người vào sự thỏa mãn thân xác, chạy theo vật chất, tìm kiếm danh vọng đời này. Khi con người yêu thích điều gì, tất nhiên sẽ sống theo điều đó. Ai yêu gì sẽ sống theo như vậy. Con dân Chúa cần ghi nhớ “thế gian với sự tham dục nó đều qua đi” (câu 17a). Đây là sự thật! Vì thế, chúng ta phải tỉnh táo để không đặt lòng ham muốn vào thế gian nhưng tìm kiếm Chúa trước hết. Thay vì yêu thế gian, Cơ Đốc nhân càng phải yêu Chúa nhiều hơn và sống làm theo ý muốn Ngài. Vì Lời Chúa hứa rõ ràng: “Ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (câu 17b).


Bạn có hết lòng yêu Chúa hay vẫn bị cuốn theo thế gian?


Lạy Chúa Thánh Linh, xin nhắc nhở, cảnh tĩnh con để con không yêu thế gian và chạy theo dục vọng đời này, nhưng con yêu Chúa nhiều hơn và sống làm theo Lời Chúa mỗi ngày.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

28 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page