top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-04 Con mắt


 

Câu gốc: “Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng” (câu 22).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu sử dụng hình ảnh “con mắt” để nói đến điều gì? Có mối liên hệ nào giữa thái độ đối với tiền bạc và tình trạng thuộc linh của mình? Tình trạng thuộc linh của bạn như thế nào qua “thước đo” này?


So sánh câu 22 và 23 thì tấm lòng là “con mắt” của linh hồn. Câu 21 dạy “của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó,” cho thấy quan niệm của chúng ta về giá trị, tiền bạc, sự giàu có chính là “con mắt” của linh hồn mình.


Có hai tình trạng của “con mắt” hay tấm lòng. Thứ nhất, “sáng sủa,” còn có nghĩa là “đơn thuần, hào phóng.” “Mắt sáng sủa” hay “mắt đơn thuần” chỉ về người sống tận hiến cho một mục đích duy nhất. Người chứa của cải ở trên trời là người không đặt tấm lòng ở thế gian và không khao khát đeo đuổi những điều thuộc về thế gian, do đó người này sẽ có tấm lòng tận hiến cho Chúa, tìm kiếm Ngài, và sẵn lòng cho đi, không mong được đền đáp. Thứ hai, con mắt “xấu,” nghĩa là “gian tham” (Châm-ngôn 28:22). Người có “mắt xấu” là người có lối sống vật chất và tham lam, ganh tị và đố kỵ, tâm linh bị đui mù vì không nhận biết ánh sáng thật, người đó nghĩ mình có ánh sáng trong khi thật ra không có, người đó chỉ tự lừa dối mình. Điều nguy hiểm nhất trong đời sống là cứ tưởng mắt mình đang sáng nhưng thật ra “sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm,” và khi đó tình trạng sẽ vô cùng tồi tệ vì “sự tối tăm này sẽ lớn biết là dường bao!” (câu 23b).


Qua hình ảnh con mắt tốt và xấu, Chúa Giê-xu chỉ rõ thực trạng trong đời sống: Khi một người ham mê của cải vật chất đời này, tìm kiếm giá trị và sự an ninh trong tiền bạc và của cải thì tấm lòng đó đối với người khác chỉ là sự ganh tị, đố kỵ, với lòng tham muốn những thứ không thuộc về mình, họ sống ích kỷ và không muốn chia sẻ cho ai. Đó là một tấm lòng xấu xa, đen tối không nhìn biết lẽ thật và những giá trị thật. Ngược lại, một người tìm kiếm những giá trị thuộc linh và làm theo ý Chúa thì tấm lòng người đó được rộng mở, không bị trói buộc bởi của cải vật chất đời này, tự do để sống cuộc đời yêu thương qua sự chia sẻ rộng rãi và bởi đó nhìn biết lẽ thật và những giá trị thật.


Sự dạy dỗ qua hình ảnh “con mắt” cho chúng ta một nguyên tắc đơn giản nhưng rất quan trọng: Cách chúng ta nhìn và sử dụng tiền bạc là thước đo chắc chắn về tình trạng thuộc linh của mình. Nếu không thể rời mắt khỏi tiền bạc, đó là vì con mắt và tấm lòng của chúng ta đã hư hỏng. Nếu con mắt tâm linh tối tăm thì chúng ta không còn hy vọng, trừ khi ăn năn tội để Chúa ban cho sự đổi mới.


Con mắt tâm linh bạn sáng sủa hay tối tăm?


Xin Lời Chúa khiến con mắt tâm linh con luôn được “sáng sủa” để con luôn sống cuộc đời yêu thương, hữu ích; xin Chúa dùng con đem lại sự an ủi, giúp đỡ những người có cần.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

21 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentarer


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page