top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-05 Người chủ


 

Câu gốc: “Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa” (câu 24).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu cho biết có hai người chủ nào bạn phải chọn lựa? Tại sao không thể cùng một lúc phục vụ cho hai người chủ này? Ai đang là người chủ của bạn?


“Làm tôi hai chủ” không phải là làm hai công việc như ngày nay, nhưng từ ngữ “chủ” Chúa Giê-xu dạy ở đây là người có quyền lực tối cao trên một người nô lệ, và từ ngữ “làm tôi” nghĩa là làm nô lệ cho một “chủ” nào đó. Vào thời Chúa Giê-xu, nô lệ là tài sản của người chủ, thuộc về chủ và phải phục vụ chủ bất cứ điều gì và bất cứ lúc nào. Do đó một người không thể trở thành nô lệ cho hai chủ cùng một lúc, và cũng sẽ không thể vâng theo lệnh của hai chủ cùng một lúc vì sẽ khiến cho người nô lệ ghét chủ này và yêu chủ kia. Ghét và yêu không chỉ đề cập đến cảm xúc nhưng còn là sự tận hiến và ưu tiên. Do đó, người nô lệ phải xác định người chủ mình phục vụ.


Chúa Giê-xu cho biết chúng ta phải chọn lựa một trong hai người chủ, Đức Chúa Trời và Ma-môn. “Ma-môn” là từ tiếng Ả-rập liên quan đến của cải và tài sản. “Ma-môn” còn có ý nghĩa là “những điều được tin cậy” hay “điều mà một người tin cậy,” do đó “làm tôi Ma-môn” có nghĩa là “tin cậy nơi tiền bạc của cải.”

Nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay cố gắng phục vụ cả hai chủ. Họ tôn vinh Chúa vào Chúa Nhật, phục vụ “Ma-môn” từ thứ Hai đến thứ Sáu, và dành riêng ngày thứ Bảy cho mình. Suy nghĩ này xem đức tin như một sở thích giống như làm vườn hay chơi cờ. Họ xem việc thờ phượng và phục vụ Chúa vào Chúa Nhật là một sở thích hơn là một bổn phận. Nhưng đừng ai quên rằng Đức Chúa Trời không chỉ là Đấng Cứu Rỗi, mà còn là Chủ, là Chúa, là Đấng có quyền tuyệt đối trên cuộc đời chúng ta. Chúng ta là đầy tớ hay nô lệ của Ngài.


Kho báu của chúng ta hoặc ở dưới đất hoặc trên trời, đời sống tâm linh của chúng ta hoặc đầy ánh sáng hoặc bóng tối (Ma-thi-ơ 6:19-23), và chủ của chúng ta hoặc là Đức Chúa Trời hoặc là của cải vật chất đời này. Chúng ta có thể phục vụ tiền bạc và giả vờ phục vụ Đức Chúa Trời, hoặc phục vụ Chúa và sử dụng tiền bạc cho mình, nhưng chúng ta không bao giờ có thể phục vụ cả hai! Tất cả chúng ta đều phục vụ một điều gì đó, hay nói cách khác, một điều gì đó đang cai trị chúng ta, quyết định thứ tự ưu tiên, điều khiển cách chúng ta tiêu phí thời gian, quyết định hoài bão và quan niệm về sự thành công. Do đó, mỗi chúng ta cần quyết định phục vụ ai, Đức Chúa Trời hay điều gì khác.


Bạn có sẵn lòng là một đầy tớ trọn vẹn cho Chúa không?


Tạ ơn Chúa đã cho con được làm con cái Ngài, được phục vụ Ngài. Chúa là Chủ đầy yêu thương, tốt lành, và thành tín. Con xin hứa nguyện trung tín phục vụ Ngài trọn đời con.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

18 views

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page