top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-06 Dù chết vẫn tin cậy Chúa


 Câu gốc: “Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài” (Gióp 13:15a).


Câu hỏi suy ngẫm: Thử thách thứ hai của ông Gióp là gì? Lời đáp của ông với vợ thể hiện đức tin của ông thế nào? Nhờ đâu bạn có thể giữ được lòng tin cậy Chúa trọn vẹn dù trong hoạn nạn, chết chóc?


Mở đầu câu chuyện này là quang cảnh trên thiên đàng khi có các thiên sứ lẫn Sa-tan đến trình diện Đức Chúa Trời (câu 1). Chúa hỏi Sa-tan có để ý đến ông Gióp là đầy tớ trung tín, trọn vẹn, và ngay thẳng của Ngài không? Chúa khen ngợi lòng kính sợ Chúa và tránh xa điều ác của ông Gióp dù phải chịu đựng những thử thách do Sa-tan xin Chúa thực hiện trên gia đình ông (câu 3). Sa-tan cho rằng ông Gióp vẫn trung tín với Chúa vì Ngài chưa chạm đến thân thể ông, nên nó xin Chúa cho phép nó đánh vào xương thịt của ông Gióp. Chúa chấp thuận nhưng dặn Sa-tan không được đụng đến mạng sống của ông Gióp (câu 5-6).


Thế là ông Gióp phải chịu thử thách thứ hai qua một chứng ung nhọt nhức nhối từ đầu đến chân (câu 7). Diện mạo của ông Gióp trở nên ghê tởm nên ông phải ra ngoài thành ngồi trong đống tro, lấy mảnh sành mà gãi (câu 8). Trong cơn đau đớn tột cùng đó, có lẽ ông bị mọi người xa lánh, ngay cả người thân duy nhất còn lại trong gia đình là vợ ông. Bằng chứng là vợ ông đã buông lời mỉa mai: “Ủa? Ông vẫn giữ tấm lòng trọn lành được sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi!” (câu 9 BTTHĐ). Đây cũng là điều Sa-tan mong đợi ông Gióp sẽ làm vì nó nghĩ nếu “Chúa thử giơ tay đánh vào xương thịt của Gióp xem ông ta có phỉ báng Chúa ra mặt không!” (câu 5 BTTHĐ). Tuy nhiên, ông Gióp không hề oán trách Chúa mà ngược lại ông còn thể hiện đức tin tuyệt đối nơi Ngài qua câu trả lời với vợ ông (câu 10a). Và Kinh Thánh khẳng định: “Trong mọi việc đó, Gióp không hề phạm tội trong lời nói” (câu 10b).


Sau đó, khi ba người bạn của ông Gióp đến để an ủi ông, họ lại quay qua tranh luận về lý do ông chịu hoạn nạn, ông vẫn không hề phỉ báng Chúa hay trách Ngài. Trái lại, trong nỗi khổ đau, ông càng tin cậy Chúa và ông đã khẳng định với họ: “Dù Chúa giết tôi, tôi vẫn tin cậy Ngài” (Gióp 13:15a BTTHĐ).


Ông Gióp đã sống thể hiện một đức tin trọn vẹn nơi Chúa dù hoàn cảnh có như thế nào. Với lòng tin cậy Chúa trọn vẹn, cuối cùng ông Gióp đã nhận được bài học quý báu cho mình (Gióp 42:5-6). Ông đã giữ trọn hai điều trước mặt Chúa cho dù phải đối diện với cái chết, đó là đức tin và đời sống chính trực. Gương ông Gióp khích lệ chúng ta cứ giữ tấm lòng tin cậy Chúa trọn vẹn dù trong hoạn nạn, chết chóc. Đức tin là sống hoàn toàn vâng phục theo mọi chương trình Đức Chúa Trời đặt để, không toan tính, hoài nghi, hay than trách khi hoạn nạn, thử thách xảy đến.


Bạn có tin cậy Chúa bất chấp hoàn cảnh thế nào không?


Lạy Chúa, xin giúp đức tin con luôn vững vàng nơi Chúa, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hay hoàn cảnh. Dù thử thách có thế nào, xin cho con giữ trọn lòng tin cậy Ngài.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


47 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page