top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-06 Người quản gia khôn lành


 

Câu gốc: “Phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy” (Ma-thi-ơ 6:20).


Câu hỏi suy ngẫm: Người quản gia phạm lỗi lầm gì và ông làm gì để chuẩn bị cho tương lai mình? Người chủ khen ông điều gì? Chúa Giê-xu muốn dạy bài học nào qua ẩn dụ này?


Chúa Giê-xu kể cho các môn đệ ẩn dụ về người quản gia được người chủ giàu có giao điều hành công việc làm ăn. Vào thời đó, các chủ điền thường giao việc quản lý cho một quản gia, là đầy tớ của mình. Người quản gia này bị tố cáo tiêu phá tài sản của chủ và sắp bị đuổi việc. Biết chắc sẽ thất nghiệp, quản gia vội lên kế hoạch gọi từng con nợ của chủ đến cho sửa lại giấy nợ với số nợ giảm xuống rất rộng rãi. Khi biết được việc này, ông chủ chẳng những không trách phạt mà còn khen người quản gia bất chính ấy đã có hành động khôn lanh, biết sử dụng tài sản của chủ như phương tiện khiến những con nợ của chủ biết ơn mình, và họ sẽ giúp đỡ người quản gia khi ông bị thất nghiệp. Kể câu chuyện này, Chúa Giê-xu không khen người quản gia về hành động xảo trá của ông, hành động Chúa gọi là “bất nghĩa” hay bất chính (câu 8), nhưng khen sự khôn lanh, biết dùng tài sản của chủ mà kết bạn để họ giúp đỡ khi ông mất việc. Người quản gia này có tầm nhìn xa, biết nghĩ đến tương lai và có hành động cụ thể đầu tư cho mai sau.


Chúng ta là con cái sự sáng (câu 8), Chúa không dạy chúng ta dùng thủ đoạn bất chính để cư xử với đồng loại. Nhưng Chúa muốn chúng ta trung tín sử dụng tiền tài, của cải vật chất trong đời này để đầu tư vào công việc thuộc linh, đầu tư vào Thiên Đàng, nơi mà trong tương lai chắc chắn chúng ta sẽ vào đó cư ngụ đời đời với Chúa.


Lời Chúa khẳng định, “thế gian và muôn vật ở trong, đều thuộc về Ta” (Thi Thiên 50:12b), Cơ Đốc nhân là những người được Chúa chuộc mua bằng máu quý giá của Ngài để trở nên đầy tớ Chúa, được giao trách nhiệm quản lý và sử dụng tài sản của Chúa, giống như ông bà A-đam và Ê-va được Chúa giao nhiệm vụ “trồng và giữ vườn” (Sáng-thế Ký 2:15). Thời gian còn sống trên đất là cơ hội con dân Chúa, tức đầy tớ Ngài, dùng tài vật Chúa giao để đầu tư vào Nước Trời, như giúp đỡ người nghèo khó (Lu-ca 12:33), hướng dẫn người khác biết Chúa Giê-xu và tiếp nhận sự cứu rỗi (Ma-thi-ơ 28:19-20) v.v… Lời Chúa khẳng định chúng ta được cứu là do đức tin chứ không do việc làm công đức (Ê-phê-sô 2:8-9). Tuy nhiên phần thưởng con cái Chúa sẽ nhận lãnh trong ngày ứng hầu trước tòa án Đấng Christ sẽ khác nhau tùy theo mức độ việc thiện hay việc ác chúng ta thực hiện trong đời này (II Cô-rinh-tô 5:10). Vì vậy, hãy hết lòng “chứa của cải ở trên trời.”


Bạn đang đầu tư vào công việc thuộc linh ra sao?


Lạy Chúa, xin cho con biết khôn ngoan sử dụng của cải vật chất Chúa giao cho con trong đời này để đầu tư phát triển Nước Trời, nơi mà trong đời sau con sẽ ngụ đời đời với Ngài.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

29 views

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page