top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-06 Trung tín tuân giữ lời dạy dỗ


 

Câu gốc: “Đừng lìa bỏ sự khôn ngoan, ắt người sẽ gìn giữ con; hãy yêu mến người, thì người sẽ phù hộ con” (câu 6).


Câu hỏi suy ngẫm: Người ông đã khuyên con cháu mình điều gì? Tại sao Vua Đa-vít dùng đại từ “Người” khi nói về Khôn Ngoan? Ngày nay, bạn áp dụng những lời khuyên này như thế nào?


Châm-ngôn của Kinh Thánh hoàn toàn khác Châm-ngôn của đời này, vì mục đích tối hậu của Châm-ngôn là đem độc giả đến với Chúa Giê-xu là Đấng Khôn Ngoan, như chính Ngài đã xác nhận: “Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh Thánh làm chứng về Ta vậy” (Giăng 5:39).


Vua Đa-vít đã hết lòng dạy dỗ Vua Sa-lô-môn, rồi đến lượt Vua Sa-lô-môn dạy dỗ con cái mình. Trong vai trò người ông, Vua Đa-vít dạy con cháu phải “ghi nhớ” và trung tín “gìn giữ” sự dạy dỗ để được sự sống (câu 4). Những người trẻ phải chuyên tâm học hỏi, đồng thời phải bảo vệ, giữ gìn sự khôn ngoan. Việc học biết và vâng giữ sự dạy dỗ khôn ngoan là một tiến trình lâu dài, vì nếu không cẩn thận ghi nhớ và giữ gìn, chúng ta sẽ rất dễ đánh mất sự khôn ngoan. Làm thế nào có thể gìn giữ mệnh lệnh Chúa giữa thế giới ồn ào và bận rộn này? Không cách nào khác hơn là phải trung tín dành thì giờ mỗi ngày để lắng nghe, đọc, học, ghi nhớ, suy ngẫm và làm theo Lời Chúa. Phải đến với Lời Chúa bằng thái độ khao khát, tấm lòng tìm kiếm, chăm chú lắng nghe Lời Chúa, và hết lòng yêu mến Lời Chúa (câu 5). Hãy trung tín với việc học hỏi Lời Chúa và “chớ xây bỏ” nó.


Thật là đặc biệt khi Vua Đa-vít dùng đại từ “Người” để nói về Khôn Ngoan: “Hãy yêu mến Người” (câu 6). Đối với ông, tìm kiếm khôn ngoan không chỉ là tìm kiếm kiến thức Kinh Thánh nhưng là tìm kiếm Đấng Khôn Ngoan, là Chúa Giê-xu, và xây dựng mối liên hệ yêu thương với Ngài. Khi một người yêu Chúa thì cũng sẽ yêu Lời của Ngài, và khi một người yêu Lời Chúa thì người đó sẽ sống khôn ngoan.


Như vậy, khi chúng ta đến với Chúa và Lời Ngài thì giờ phút đó không còn là để tìm kiếm một điều gì khác cho mình ngoài sự thỏa vui và tận hưởng mối liên hệ với Chúa Giê-xu như hình ảnh Vua Sa-lô-môn nói về sự ngọt ngào của đôi uyên ương trong lễ cưới: “Hỡi em gái ta, tân phụ ta ơi, ta đã vào trong vườn ta rồi! Ta có hái một dược và hương liệu ta, Ăn tàng mật ong với mật ong ta, Uống rượu với sữa ta. Hỡi các bạn, hãy ăn; hỡi các ái hữu, khá uống cho nhiều!” (Nhã Ca 5:1). Xin Chúa đem chúng ta vào kinh nghiệm ngọt ngào với Chúa và Lời Ngài, để mỗi khi đến với Lời Chúa, tấm lòng chúng ta được tưới mát. Kinh nghiệm sự ngọt ngào trong mối liên hệ với Chúa Giê-xu sẽ là động lực khiến chúng ta trung tín trong việc đọc, học, và tuân giữ Lời Chúa.


Bạn đang có thái độ nào với Lời Chúa?


Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì đã ban cho con Lời Sự Sống để biến đổi, hướng dẫn, và dạy dỗ con. Xin cho con giữ sự trung tín trong mối tương giao với Chúa và tìm thấy sự tươi mát trong Lời Ngài hơn cả “nước ngọt của tàng ong.”


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page