top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-07 Đừng tham tiền bạc


 

Câu gốc: “Kẻ tham tiền bạc chẳng hề chán lắc tiền bạc; kẻ ham của cải chẳng hề chán về huê lợi. Điều đó cũng là sự hư không” (Truyền Đạo 5:10).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên bảo Mục sư Ti-mô-thê thế nào về vấn đề tiền bạc? Hậu quả của tham tiền bạc là gì? Con cái Chúa nên có thái độ thế nào với tiền bạc?


Con người sống trên trần gian thường bị đồng tiền cám dỗ, làm mờ mắt, và phạm lắm sai lầm. Xưa nay, lòng tham tiền không bao giờ dứt trên thế giới này. Vì vậy, khi viết thư cho Mục sư Ti-mô-thê, Sứ đồ Phao-lô không quên đề cập vấn đề tiền bạc. Mở đầu, ông khẳng định: “Sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn” (câu 6). Môn đệ của Chúa có cuộc sống tin kính kèm với sự thỏa lòng sẽ nhận được ích lợi thuộc linh rất lớn, vì như vậy họ sẽ không bị chi phối bởi tiền bạc, vật chất. Sống thỏa lòng là phương thuốc tuyệt vời để trị căn bệnh tham lam. Sứ đồ Phao-lô giải thích chúng ta chào đời với hai bàn tay trắng, cho dù có suốt đời miệt mài thu trữ đi nữa, khi lìa đời cũng chẳng thể đem gì theo. Vì thế, hãy sống thỏa lòng khi được Chúa ban cho những nhu cầu thiết yếu hằng ngày (câu 7-8). Sống thỏa lòng với những gì Chúa ban, chúng ta sẽ không cố đeo đuổi vật chất để thỏa mãn tham vọng và bị cuốn vào cám dỗ.


Sứ đồ Phao-lô cũng nhắc nhở rằng cám dỗ và cạm bẫy luôn rình rập những ai tham vật chất, thèm khát giàu có, để hòng nhận chìm người ấy trong sự hủy diệt và hư mất (câu 9). Tiền bạc là phương tiện cho cuộc sống, không có gì là xấu, chỉ có “lòng tham tiền bạc” mới xấu, vì đó chính là “cội rễ của mọi điều ác” (câu 10). Nhiều người vì tham tiền, tìm mọi cách đeo đuổi mà chối bỏ đức tin (Mác 10:23-25). Chúa Giê-xu đã dạy không ai có thể vừa yêu Chúa vừa yêu tiền bạc được (Ma-thi-ơ 6:24-25). Vua Sa-lô-môn cũng cho biết người tham tiền chẳng bao giờ thỏa mãn về tiền, nên họ thường muốn thêm và thêm nữa, đến cuối cùng, tất cả cũng là hư không (Truyền Đạo 5:10).


Chúng ta dùng tiền để phục vụ cuộc sống, điều đó không có gì sai, nhưng để đồng tiền điều khiển sẽ trở nên rất nguy hiểm và tồi tệ. Cơ Đốc nhân cần nhớ rõ tiền bạc và của cải là những điều Chúa giao cho chúng ta quản lý như một công cụ để đáp ứng nhu cầu của chúng ta và đem lại vinh quang cho Ngài. Chúng ta phải quản lý tiền bạc theo nguyên tắc Kinh Thánh, nghĩa là sử dụng tiền bạc cho vinh quang của Đức Chúa Trời. Thái độ của chúng ta đối với tiền bạc quyết định cách chúng ta quản lý và sử dụng nó. Hãy luôn nhớ chúng ta chỉ là những đầy tớ quản lý cho Chúa, đừng ai ham mê tiền bạc để tích trữ cho mình. Hãy thỏa lòng và có thái độ đúng đắn với tiền bạc để hưởng được những lợi ích lớn Chúa ban.


Bạn đang xem tiền bạc là ông chủ hay đầy tớ của bạn?


Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhớ rằng sự mê tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều gian ác. Xin giúp con sống thỏa lòng với những gì Chúa ban và làm tốt vai trò quản lý trước mặt Ngài.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

21 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page