top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-07 Trung tín tìm kiếm điều quý nhất


 

Câu gốc: “Sự khôn ngoan sẽ đội trên đầu con một dây hoa mỹ, và ban cho con một mão triều thiên vinh quang” (câu 9).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít và Vua Sa-lô-môn đã trung tín tìm kiếm điều gì? Giá phải trả để có sự khôn ngoan của Chúa là gì? Vì sao cần phải trả giá? Bạn đang tìm kiếm điều quý nhất là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời như thế nào?


Quan điểm giá trị của một người rất quan trọng vì nó sẽ quyết định hướng đi và cách sống của người đó. Chúa Giê-xu dạy: “Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó” (Ma-thi-ơ 6:21). Người ta thường dành cả cuộc đời mình để chăm chú tìm kiếm “của cải” hoặc những điều mình xem là giá trị. Nhưng Vua Đa-vít đã nhận ra giá trị cao trọng của sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời nên đã nói rằng: “Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, và cầu hỏi trong đền của Ngài” (Thi Thiên 27:4). Vua Sa-lô-môn cũng học theo gương cha mình cầu xin Đức Chúa Trời chỉ một điều quý giá nhất, đó là sự khôn ngoan. Đức Chúa Trời hài lòng với lời cầu xin này nên Ngài đã ban cho ông thêm sự giàu có và vinh quang (I Các Vua 3:4-15).


Trong Châm-ngôn chương 4, Vua Đa-vít đã dạy Vua Sa-lô-môn và hậu tự của ông rằng: “Sự khôn ngoan là điều cần nhất; vậy, khá cầu lấy sự khôn ngoan” (câu 7a). Khi đã nhận ra giá trị của khôn ngoan thì “hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng” (câu 7b). Nói cách khác, cần phải trả giá đắt để có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Giá đó có thể là gì? Giá lớn nhất phải trả chính là chấp nhận mình đã và đang sống sai trật, không có giá trị, và phải bỏ lại tất cả ở phía sau để vươn tới một giá trị mới, một quan niệm sống mới từ Đấng Khôn Ngoan ban cho. Đó cũng là giá Sứ đồ Phao-lô phải trả khi ông nói những giá trị ông đeo đuổi, tìm kiếm trước đây là rơm rác (Phi-líp 3:7-8). Đây là kinh nghiệm đau đớn khủng khiếp không ai muốn trải qua, nhưng đó là cái giá mỗi chúng ta phải trả!


Tại sao phải trả giá để có được sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời? Vì nhờ đó chúng ta được sống (câu 4), và sẽ được “gìn giữ” và “phù hộ” (câu 6). Từ ngữ “ghi nhớ” trong câu 4 có nghĩa là “nắm chắc,” từ này cũng được dùng trong Ê-sai 41:10. Khi chúng ta nắm chắc và giữ gìn Lời Chúa thì Ngài cũng sẽ nắm chắc, giữ gìn chúng ta. Hơn thế nữa, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời sẽ khiến cho chúng ta được vinh quang vì lối sống khôn ngoan, vui lòng Chúa (câu 8-9). Tìm kiếm sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời là một tiến trình cả đời, một cam kết mà chúng ta phải trung tín đeo đuổi.


Bạn có bằng lòng trả giá đắt để sở hữu được điều quý nhất là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời không?


Lạy Chúa, xin cho con nhận ra Lời Chúa là lẽ thật và chân lý giữa cuộc đời đầy hỗn loạn này. Xin Chúa cho con trung tín theo Ngài, học biết và vâng theo Lời Ngài để con có thể sống cuộc đời vui lòng Chúa.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

25 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page