top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-08 Chúa hay Ma-môn

Updated: Aug 8, 2022


 

Câu gốc: “Không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ được; vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ này mà khinh dể chủ kia. Các ngươi không có thể đã làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi Ma-môn nữa.”


Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao chúng ta không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời, vừa phục vụ Ma-môn? Làm thế nào để biết ai mới thật sự là ông chủ của mình? Lời Chúa nói gì về người yêu mến tiền tài hơn Chúa? Bạn cần làm gì để sử dụng tiền bạc, vật chất như một công cụ phục vụ Chúa chứ không phải như là ông chủ của bạn?


Trong câu Kinh Thánh này, Chúa Giê-xu dạy rằng không ai có thể phục vụ hai người chủ được vì sẽ yêu mến, quý trọng người chủ này hơn so với người chủ kia. Như vậy sẽ có một người dù trên danh nghĩa là chủ nhưng không được yêu mến và kính trọng cách xứng đáng, và tất nhiên người chủ đó cũng không thể được phục vụ hết lòng. Từ thực tế này, Chúa Giê-xu nhắc nhở người theo Ngài không thể nào vừa phục vụ Đức Chúa Trời, vừa phục vụ Ma-môn. Từ “Ma-môn” được phiên âm theo nguyên ngữ, bắt nguồn từ một thuật ngữ trong tiếng A-ram chỉ về “của cải mà một người để lòng tin cậy vào.” Như vậy, tiền tài ở đây được nhân cách hóa trở nên một đối tượng nghịch với Đức Chúa Trời. Một người yêu mến, quý trọng tiền tài thì sẽ xem nhẹ Đức Chúa Trời. Dù Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng nhân từ, thương xót, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời “kỵ tà” hay “ghen tuông,” không chấp nhận con dân Ngài yêu mến và phục vụ một thần tượng nào khác ngoài Ngài.


Làm sao chúng ta biết ai đang thật sự là ông chủ của mình? Câu trả lời rất đơn giản: hãy suy nghĩ xem đối tượng chúng ta yêu mến, kính trọng và đặt làm ưu tiên cao nhất trong đời sống hằng ngày là Chúa hay tiền tài. Tâm trí của chúng ta đang hướng về đâu, Chúa hay tiền tài? Mọi nỗ lực, cố gắng hằng ngày của chúng ta là để làm gì, kiếm thật nhiều tiền hay làm Chúa vui lòng? Nếu thành tâm suy xét lòng mình, hẳn chúng ta đã có câu trả lời rồi phải không?


Lời Chúa cảnh báo, “Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy” (Gia-cơ 4:4). Khi chúng ta duy trì mối liên hệ bền chặt, giữ lòng yêu mến thế gian nói chung và tiền tài, vật chất nói riêng, chúng ta trở nên thù nghịch với Đức Chúa Trời. Chúa không thể chấp nhận một đầy tớ “hai lòng” như vậy được. Ngài muốn và đòi hỏi lòng yêu kính, phục vụ trọn vẹn của chúng ta, “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi” (Mác 12:30).


Tiền bạc, vật chất đang là đầy tớ hay chủ của bạn?


Lạy Chúa, xin giúp con thắng những tư tưởng đề cao vật chất, ham mê tiền tài của thời đại để con yêu kính Ngài trọn đời con. Xin cho con sự khôn ngoan để sử dụng tiền bạc và những gì con có cho công việc Chúa, đem kết quả về cho Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page