top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-08 Trách nhiệm Chúa giao


 

Câu gốc: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn” (câu 15).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đặt ông A-đam vào vườn Ê-đen để làm gì? “Trồng và giữ vườn” mang ý nghĩa gì? Là quản gia của Chúa, bạn quản lý tài sản Ngài giao theo nguyên tắc nào?


Sáng-thế Ký chương 1 ký thuật việc Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời đất muôn vật, sau đó Ngài dựng nên con người với mục đích để con người quản trị tạo vật của Ngài, khai thác và thụ hưởng kết quả của công tác quản trị. Trong chương 2 từ câu 8 mô tả Chúa lập khu vườn Ê-đen tuyệt diệu với nhiều loại cây đẹp mắt và ăn ngon, có dòng sông chảy chia làm bốn nhánh khắp khu vườn để tưới mát cây cỏ. Trong vườn còn có khu lấp lánh vàng, nhũ hương, và bích ngọc. Đây quả là một khu vườn địa đàng đẹp đẽ và xinh tốt. Sau khi sắm sẵn mọi thứ, Chúa đem ông A-đam, người nam đầu tiên Chúa tạo dựng, đặt trong vườn Ê-đen để “trồng và giữ vườn.” Trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ, từ “giữ” (שׁמר shāmar) mang ý nghĩa “quan sát, bảo vệ và chăm sóc.” Mục đích Chúa đặt ông A-đam vào vườn Ê-đen là để chăm sóc khu vườn, làm cho cây trái sinh sôi nảy nở. Đó chính là trách nhiệm và công việc của một quản gia, phải quản lý thật tốt tài sản chủ giao và làm lợi ra cho chủ.


Ngay từ buổi sáng thế, Đức Chúa Trời đã trao trách nhiệm quản lý cho con người và Ngài muốn con người làm tốt công việc quản gia, chăm sóc, khai thác khôn ngoan và làm lợi ra thêm. Muôn vật trên thế gian đều là của Chúa và Ngài là Chủ của cả cõi vũ trụ này (Thi Thiên 24:1; Cô-lô-se 1:16-17). Nhưng Chúa giao trách nhiệm quản lý trực tiếp cho con người. Vì thế, con người phải nhận biết rõ trọng trách Chúa giao và làm tròn trách nhiệm quản lý. Đến ngày Chúa trở lại, mỗi người sẽ phải khai trình trước Chúa trách nhiệm quản gia của mình (Ma-thi-ơ 25:23-29).


Ngày nay, mỗi Cơ Đốc nhân cũng được Chúa trao trách nhiệm quản trị mọi điều Ngài ban, trong đó có quản lý tiền bạc, tài sản của gia đình mình. Chúng ta phải nhờ ơn Chúa để quản lý và gìn giữ những điều Chúa giao thật tốt theo nguyên tắc Kinh Thánh. Là quản gia cho Chúa, chúng ta và gia đình phải tuân theo điều Chủ dặn và làm tốt trách nhiệm được giao. Vấn đề quan trọng không phải là chúng ta nghèo hay giàu, tích trữ được bao nhiêu của cải nhưng điều Chúa muốn là chúng ta phải quản lý tài sản mình phù hợp với nguyên tắc của Đức Chúa Trời, sử dụng đúng đắn và khôn ngoan những tài sản Chúa giao. Quản lý tốt chẳng những giúp chúng ta và gia đình được vui hưởng kết quả Chúa ban mà còn có điều kiện để góp phần trong công việc gây dựng và phát triển Nước Chúa trên đất bằng sự dâng hiến rời rộng tài vật chúng ta đang quản lý.


Bạn đã làm tròn trách nhiệm quản gia của Chúa trong lãnh vực quản lý tài sản của gia đình chưa?


Lạy Chúa, xin giúp con v luôn nhớ mọi của cải con đang có đều thuộc về Chúa, con chỉ là quản gia của Ngài. Xin giúp con làm tròn trách nhiệm quản lý tài sản Chúa giao.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page