top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-08 Trung tín chờ đợi


 

Câu gốc: “Đoạn, quan tửu chánh chẳng còn nhớ đến Giô-sép nữa; quên người đi” (câu 23).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giô-sép đã làm gì cho quan hầu rượu của Pha-ra-ôn? Ông ấy đã làm gì cho ông Giô-sép sau khi được phục chức? Ông Giô-sép phải chờ đợi thêm bao lâu và phản ứng thế nào? Bạn sẽ phản ứng ra sao khi bị lãng quên?


Câu chuyện ông Giô-sép bị bán qua Ai Cập làm nô lệ, rồi bị bỏ tù oan và được Đức Chúa Trời ban ơn thế nào được ký thuật trong Sáng-thế Ký chương 39—41. Hôm nay, chúng ta suy nghĩ đến việc ông Giô-sép làm ơn nhưng lại bị lãng quên trong ngục. Từ đó, chúng ta sẽ học biết kiên nhẫn và trung tín chờ đợi thời điểm của Chúa.


Khi bị giam trong ngục, ông Giô-sép được giao nhiệm vụ phục vụ quan tửu chánh (hầu rượu) và quan thượng thiện (hầu bánh) của Pha-ra-ôn khi hai ông cũng bị giam vào đây (câu 1-4). Hai vị quan này đều nằm mộng và không hiểu ý nghĩa của giấc mộng nên buồn bã. Ông Giô-sép quan tâm hỏi thăm và đã giải mộng cho họ theo những gì Đức Chúa Trời bày tỏ cho ông (câu 5-13). Sau khi giải mộng cho quan hầu rượu, ông xin quan hầu rượu hãy nhớ đến hoàn cảnh của ông mà tâu với Pha-ra-ôn để ông có thể ra khỏi ngục (câu 14-15). Rồi mọi việc xảy ra y như những gì ông Giô-sép đã giải mộng: quan hầu rượu được phục chức, còn quan hầu bánh bị treo cổ (câu 20-22). Nhưng thật buồn thay, quan hầu rượu lại quên hẳn ông Giô-sép là người đã phục vụ và giải mộng cho mình (câu 23).


Thế là ông Giô-sép tiếp tục ở trong ngục thêm hai năm nữa cho đến khi Pha-ra-ôn nằm mộng và không ai giải được thì lúc này quan hầu rượu mới nhớ đến ông Giô-sép. Sáng-thế Ký chương 41 cho biết ông Giô-sép được đưa ra khỏi ngục để vào chầu và giải mộng cho vua. Xuyên suốt cuộc đời ông Giô-sép, lúc nào ông cũng nhận biết sự hiện diện và ban ơn của Đức Chúa Trời trên đời sống. Ngay cả việc giải mộng, ông cũng không kiêu ngạo là mình có khả năng này, nhưng tất cả đều bởi Đức Chúa Trời làm cho (câu 8; 41:16). Rồi dù bị lãng quên trong ngục, ông Giô-sép vẫn trung tín chờ đợi, không một lời than trách Chúa.


Trên hành trình theo Chúa, nhiều lần chúng ta phải chờ đợi rất lâu, hoặc có lúc tưởng chừng bị lãng quên trong vô vọng. Nhưng Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài ban cho vào thời điểm tốt nhất, mỗi chúng ta cần trung tín chờ đợi đến lúc Chúa trả lời và hành động theo thời điểm của Ngài. Chúng ta còn nhớ câu chuyện ông Nô-ê phải chờ đợi và rao giảng suốt 120 năm trước khi cùng gia đình lên tàu. Rồi ông bà Áp-ra-ham chờ đợi hai mươi lăm năm mới có được đứa con của lời hứa. Còn nhiều gương trung tín chờ đợi khác trong Kinh Thánh khích lệ chúng ta khi sống trong một xã hội xô bồ ngày nay. Khi chúng ta trung tín chờ đợi thì chính Chúa là Đấng Thành Tín sẽ làm thành ý định của Ngài trên cuộc đời chúng ta.


Bạn có đủ kiên nhẫn và trung tín chờ đợi thời điểm của Chúa không?


Lạy Chúa, xin giúp con đặt niềm tin vào Chúa Thành Tín để con biết trung tín chờ đợi ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi phải chờ đợi thật lâu.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page