top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-09 Bảo lãnh nợ


 Câu gốc: “Người nào bảo lãnh cho người ngoại, ắt bị hại; nhưng ai ghét cuộc bảo lãnh, bèn được bình an vô sự” (Châm-ngôn 11:15).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con cái ông về việc bảo lãnh các khoản nợ ra sao? Con phải giải quyết thế nào để thoát khỏi bẫy nợ nần? Bạn suy nghĩ thế nào về việc bảo lãnh nợ?


Vua Sa-lô-môn dạy con cái ông phải hết sức cẩn thận khi bảo lãnh nợ. Ông dạy con phải có trách nhiệm khi bảo lãnh nợ cho người khác dù chỉ qua lời nói (câu 2). Khi con bảo lãnh nợ cho một người, con không những mắc nợ người chủ nợ mà còn mắc nợ với người con đã bảo lãnh. Cụm từ “kẻ lân cận” trong câu 1 và câu 3 chỉ là một người, điều này cho thấy người mà con đã từng bảo lãnh có thể đối xử với con như con đang mắc nợ họ. Người lân cận này có thể không biết ơn con, mà còn xem con như người xa lạ, hay tệ hơn nữa là họ giao con cho chủ nợ. Khi đó con đã thật sự “sa vào tay kẻ lân cận con” (câu 3).


Để thoát khỏi bẫy nợ nần, con phải làm hai điều. Thứ nhất, con phải “hạ mình xuống, nài xin” người mà con từng bảo lãnh nợ để họ hợp tác với con cùng giải quyết nợ nần. Thứ hai, con phải tự giải thoát càng nhanh càng tốt. Cụm từ “chớ để cho hai mắt con ngủ, hoặc mi mắt con chớp lại” nói đến vấn đề khẩn cấp cần giải quyết. Trong hoàn cảnh này, con là người bảo lãnh nợ chẳng khác nào người bị mắc bẫy, như hoàng dương rơi vào tay thợ săn, hay con chim vướng vào bẫy của người đánh bẫy (câu 5).


Đức Chúa Trời là Đấng Công Chính và Yêu thương. Chúa dạy chúng ta sống yêu thương anh chị em mình, bày tỏ qua những hành động cụ thể như khi anh chị em nghèo khổ, mình cho mượn đừng lấy lời, hay “Nếu ngươi cầm áo xống của kẻ lân cận mình làm của tin, thì phải trả cho họ trước khi mặt trời lặn” để anh chị em mình có áo mặc ấm qua đêm (xem Xuất Ê-díp-tô Ký 22:21-27). Nhưng Chúa cũng dạy chúng ta sống công chính, khôn ngoan. Chúng ta phải có trách nhiệm về những điều mình làm, đặc biệt trong vấn đề tài chính. Chúng ta không nên vướng vào những cam kết qua lời nói hay trên khía cạnh pháp lý để bảo lãnh nợ cho người khác khi chúng ta không hiểu biết, đánh giá đúng, và không lường hết những hậu quả có thể xảy ra. Đừng để họ lạm dụng tình yêu của chúng ta, để rồi gài bẫy kéo chúng ta vướng vào nợ nần hay tội ác. Bên cạnh đó, nếu chúng ta được anh chị em mình bảo lãnh nợ nần, thì chúng ta phải biết tạ ơn Chúa và biết ơn anh chị em mình. Chúng ta phải có trách nhiệm hoàn trả nợ, thực hiện cam kết với anh chị em mình cách phân minh. Cầu xin Chúa cho chúng ta sống yêu thương và công chính với mọi người như Lời Chúa dạy.


Bạn đã thể hiện nếp sống công chính và yêu thương với mọi người ra sao?


Tạ ơn Chúa về mọi điều Ngài đã ban cho con. Xin giúp con sống yêu thương và công chính với mọi người; xin cho con sự khôn ngoan để tránh xa những cạm bẫy của người ác.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page