top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-10 Lấy vợ xem tông


II Sử-ký 21:5-6

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin” (II Cô-rinh-tô 6:14a).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Giô-ram đã cai trị đất nước theo đường lối nào? Nguyên nhân vì sao? Bạn được nhắc nhở gì về tầm quan trọng của hôn nhân trong Chúa?


Vua Giô-ram chỉ cai trị tám năm tại Giê-ru-sa-lem nhưng lại “đi trong con đường của các vua Ít-ra-ên,” nghĩa là ông đã làm những điều xấu xa giống như các vua Ít-ra-ên. Trong các vua Giu-đa, có vua tốt và vua xấu nhưng tất cả các vua Ít-ra-ên đều là những vua xấu dưới mắt Đức Chúa Trời. Không chỉ vậy, Vua Giô-ram còn “theo điều nhà A-háp đã làm.” Vua A-háp đã “lập… bàn thờ cho Ba-anh… dựng hình tượng A-sê-ra. A-háp làm nhiều điều ác, chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời… hơn các vua Ít-ra-ên trước mình” (I Các Vua 16:32-33). Ngoài ra, Vua A-háp cũng đã giết ông Na-bốt là một người vô tội để chiếm vườn nho của ông (I Các Vua 21:1-14).


Vua Giô-ram dù là con của một vị vua tin kính thuộc vương quốc Giu-đa nhưng lại có những hành động cực kỳ gian ác giống như cha vợ là Vua A-háp. Vua Giô-ram “cũng lập các nơi cao trong các núi Giu-đa, xui cho dân cư thành Giê-ru-sa-lem thông dâm, và khiến cho dân Giu-đa lầm lạc” (II Sử-ký 21:11). Ông cũng đã giết các người em vô tội của mình (II Sử-ký 21:13) và cũng bị ghi nhận là “làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va” (câu 6).


Hai câu Kinh Thánh này cho biết lý do Vua Giô-ram đi trong con đường các vua Ít-ra-ên, theo điều nhà A-háp đã làm và làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va “vì người có cưới con gái A-háp làm vợ” (câu 6). Cụm từ này chính là tâm điểm của câu 6, khẳng định những tội lỗi của Vua Giô-ram đều bắt nguồn từ nguyên nhân “cưới con gái A-háp làm vợ.” Kinh Thánh cho biết trước kia Vua A-háp cũng vậy, dẫu biết nếu cưới bà Giê-sa-bên làm vợ sẽ khiến cho đất nước đi vào sự thờ hình tượng nhưng ông xem đó là việc nhỏ nên vẫn cưới bà để rồi “vua cũng phục vụ và thờ lạy Ba-anh” (I Các Vua 16:31 BTTHĐ).


Ông cha ta ngày xưa có câu “cưới vợ xem tông” nhưng Lời Chúa dạy cụ thể rõ ràng cho Cơ Đốc nhân: “Chớ mang ách chung với những kẻ chẳng tin” (II Cô-rinh-tô 6:14a BTTHĐ). Sau khi một người đã lập gia đình thì vợ hoặc chồng thường là người có ảnh hưởng nhiều nhất trên cuộc sống của người đó. Vua Giô-ram dù có một người cha tin kính nhưng lại chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi người vợ xuất thân từ một gia đình thờ hình tượng và gian ác. Vua A-háp, cha vợ của ông, cũng vì cưới con gái của một vua ngoại bang thờ hình tượng đã khiến cho cả nước phải rơi vào sự thờ hình tượng rất nặng nề. Cơ Đốc nhân nếu lập gia đình với người không tin Chúa thì chẳng những nhận lấy hậu quả cho mình và con cháu mà còn nêu gương xấu cho Hội Thánh nữa. Hãy hết lòng cầu xin Chúa cho chúng ta là người chồng, người vợ tin kính Chúa và hướng dẫn con cháu đi theo đường lối Ngài.


Qua bài học này, bạn quyết định gì cho hôn nhân mình?


Lạy Chúa, xin giúp con biết chọn người phối ngẫu tin kính Chúa cho con và con cháu con để tránh sự cám dỗ thờ hình tượng, sống giống thế gian và đi vào con đường hủy hoại.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

23 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page