top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-11 Chúa thành tín đến muôn đời


 

Câu gốc: “Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn” (Thi Thiên 119:50).


Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Vua Giô-ram làm điều ác nhưng Chúa không muốn diệt hết nhà Đa-vít? Điều này cho thấy gì về sự thành tín của Chúa? Bạn sống thế nào khi học biết Chúa thành tín đến muôn đời?


Dù Vua Giô-ram đã làm nhiều điều xấu xa, gian ác nhưng Đức Chúa Trời thành tín và đầy ân sủng không muốn diệt hết nhà Đa-vít. Lý do vì Ngài “đã lập giao ước với Đa-vít... đã hứa… sẽ ban một ngọn đèn cho người và con cháu người đến đời đời” (câu 7). Xưa kia, Chúa hứa sẽ để lại một chi phái cho con trai của Vua Đa-vít để “kẻ tôi tớ Ta hằng có một ngọn đèn trước mặt Ta luôn luôn” (I Các Vua 11:36). Một ngọn đèn thắp sáng trong nhà cho biết nhà đó có người đang ở, sự sống vẫn đang tiếp diễn, cũng vậy, dòng dõi của Vua Đa-vít sẽ vẫn nối tiếp cho đến khi Đấng Mết-si-a thuộc dòng dõi Vua Đa-vít đến và sẽ ngự trên ngai Ngài mãi mãi. Chúa cũng đã hứa với Vua Đa-vít: “Nếu con cháu người bỏ luật pháp của Ta, không đi theo mệnh lệnh Ta... thì Ta sẽ dùng roi đánh phạt sự vi phạm của chúng… nhưng Ta sẽ chẳng cất lấy sự nhân từ Ta... và sự thành tín Ta cũng sẽ chẳng hết... dòng dõi người sẽ còn đến đời đời...” (Thi Thiên 89:30-36).


Kể từ khi vương quốc Ít-ra-ên bị phân chia thì đây là lần đầu tiên nhà Đa-vít có nguy cơ bị diệt vong. Ma quỷ muốn hủy phá chương trình của Đức Chúa Trời cho nhà Đa-vít và cho toàn thể nhân loại bằng cách dùng tay nhà A-háp gian ác, xui giục vợ của Vua Giô-ram là con gái của Vua A-háp gây ảnh hưởng xấu lên chồng. Vua Giô-ram đã đi theo mưu kế của ma quỷ giết hết các em trai của ông khiến cho nhà cha mình gần như bị diệt vong, chỉ còn lại những người thuộc dòng dõi của ông. Dù vậy, theo chương trình của Đức Chúa Trời, một ngày trong tương lai Đấng Cứu Thế từ dòng dõi Vua Đa-vít sẽ đến để cứu chuộc nhân loại. Dù ma quỷ có nham hiểm, dù con người có xấu xa đến đâu, dù Vua Giô-ram không đi theo mệnh lệnh Chúa thì không điều gì có thể ngăn trở Đức Chúa Trời Thành Tín thực hiện chương trình và lời hứa của Ngài. Bởi sự thành tín và nhân từ Chúa đã không diệt dòng dõi Vua Giô-ram. Dù hoàn cảnh có tăm tối đến đâu nhưng Đấng Thành Tín vẫn giữ cho ngọn đèn của nhà Đa-vít luôn được cháy sáng.


Sống giữa cuộc đời này chẳng ai không trải qua hoạn nạn, thử thách và thậm chí có những lúc khó khăn đến cùng cực. Trong hoàn cảnh tối tăm, đầy tuyệt vọng chúng ta dễ thấy nản lòng và từ bỏ hết mọi hy vọng. Xin Chúa cho chúng ta đừng nhìn vào hoàn cảnh mà hãy nhớ đến Lời hứa của Chúa để đặt hy vọng nơi Đấng Thành Tín và vui sống trong nghịch cảnh.


Bạn có vững tin Đức Chúa Trời luôn làm trọn lời hứa của Ngài không?


Lạy Chúa, xin cho con cứ trông cậy nơi lời Ngài hứa trong mọi hoàn cảnh dù tăm tối đến đâu. Xin cho con cứ giữ trong lòng tia sáng của hy vọng nhờ tin vào sự thành tín của Ngài.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

30 views0 comments

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page