VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-13 Người giải hòa


Phục-truyền Luật-lệ Ký 9:15-21

Nghe Audio


Câu gốc: “Đoạn, vì cớ các ngươi làm dữ, phạm tội trọng trước mặt Đức Giê-hô-va, chọc cho Ngài giận, nên ta lại sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, trong bốn mươi ngày và bốn mươi đêm như lần trước, không ăn bánh và chẳng uống nước” (câu 18).


Câu hỏi suy ngẫm: Khi người Ít-ra-ên phạm tội trọng, Đức Chúa Trời đã tức giận như thế nào? Ông Môi-se đóng vai trò gì giữa dân Chúa với Đức Chúa Trời? Cách hành xử của ông Môi-se thể hiện ông là người như thế nào? Bạn thường hành xử ra sao khi biết anh chị em mình phạm tội với Chúa?


Trong phân đoạn Kinh Thánh này, ông Môi-se tường thuật lại sự giận dữ của Đức Chúa Trời khi nhìn thấy dân Ngài phạm tội thờ hình tượng. Vì tội ấy, Đức Chúa Trời đã nổi cơn thịnh nộ đến mức muốn tiêu diệt người Ít-ra-ên và ông A-rôn, anh trai của ông Môi-se. Bên cạnh hình ảnh giận dữ tột cùng của Đức Chúa Trời là hình ảnh một Môi-se hết lòng vì người Ít-ra-ên. Hơn ai hết, ông Môi-se biết rõ tính nghiêm trọng và khẩn cấp của vấn đề này. Đây là vấn đề liên quan đến sự sống và cái chết. Khi ông Môi-se nhìn thấy dân Chúa đứng trước nguy cơ bị diệt vong, ông đã chấp nhận đứng mũi chịu sào thay cho dân Chúa. Ông phủ phục trước mặt Chúa bốn mươi ngày bốn mươi đêm, không ăn bánh cũng chẳng uống nước (câu 18). Không những thế, ông còn giải quyết hình tượng tội lỗi của người Ít-ra-ên bằng cách đem đốt con bò vàng trong lửa, nghiền nát, rồi đổ bụi ấy vào khe nước từ trên núi chảy xuống (câu 21). Chính bởi sự hết lòng cầu thay của ông cho dân chúng mà Chúa đã nhậm lời tha thứ cho họ (câu 19).


Qua sự việc này chúng ta thấy ông Môi-se không chỉ là tiên tri của Đức Chúa Trời, là lãnh đạo của người Ít-ra-ên, nhưng ông còn là người giải hòa giữa người Ít-ra-ên và Đức Chúa Trời, nhờ đó tội lỗi của dân Chúa được tha thứ và mối liên hệ giữa Chúa với họ lại được phục hồi.


Nhiều người trong chúng ta khi biết anh chị em mình trong Hội Thánh phạm phải những tội nghiêm trọng, thì thường có những phản ứng tiêu cực. Có người thì giữ khoảng cách không giao tiếp, có người thì rỉ tai nhau cho nhiều người khác cùng biết v.v… Nhưng lại ít có ai cảm thấy đau buồn hay thấy mình cần phải cầu thay cho sự yếu đuối của anh chị em mình. Những phản ứng tiêu cực như vậy không làm cho tình trạng của anh chị em mình trở nên tốt hơn. Đành rằng tội lỗi anh chị em mình gây ra không liên quan đến trách nhiệm của mình, nhưng không phải vì thế mà chúng ta lại ngoảnh mặt làm ngơ trước thực trạng đau buồn của họ. Chúng ta hãy học theo gương ông Môi-se, hết lòng cầu thay cho họ, sẵn sàng đứng vào vị trí làm người giải hòa. “Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5:9). Đức Chúa Trời vẫn đang tìm kiếm những con người tận hiến để thực hiện chức vụ giải hòa đó.


Bạn thường hành xử thế nào khi biết anh chị em mình phạm tội với Chúa?


Lạy Chúa, xin cho con biết thương xót anh chị em con trước những yếu đuối của họ. Xin giúp con hết lòng cầu thay cho anh chị em con, sẵn sàng thực hiện chức vụ giải hòa theo gương ông Môi-se đã làm.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

46 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách