top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-13 Sự khôn ngoan quý hơn vàng ngọc


 

Câu gốc: “Có vàng và nhiều châu ngọc; song miệng có tri thức là bửu vật quý giá” (câu 15).


Câu hỏi suy ngẫm: Câu Châm-ngôn này so sánh hai điều gì? Vì sao miệng có tri thức là điều tốt hơn? Bạn xin Chúa dùng môi miệng có tri thức với mục đích gì?


Câu Châm-ngôn này so sánh điều tốt với điều tốt hơn. Có vàng là quý, và có nhiều châu ngọc còn quý hơn. Nhưng môi miệng có tri thức đáng giá hơn cả vàng ngọc. Cụm từ “miệng có tri thức” hay“môi bảo tồn sự tri thức” (Châm-ngôn 5:2) chỉ về những lời nói khôn ngoan. Vua Sa-lô-môn dùng lối ẩn dụ để diễn tả sự quý giá của khôn ngoan: “Sự khôn ngoan quý báu hơn châu ngọc, chẳng một bửu vật nào con ưa thích mà sánh kịp nó được” (Châm-ngôn 3:15).


Trong cuộc sống, không ai phủ nhận sự quý giá của vàng và ngọc. Xưa nay vàng ngọc tượng trưng cho sự giàu có, thành đạt về vật chất. Nhưng Lời Chúa dạy sự khôn ngoan còn quý hơn cả vàng ngọc (xem Châm-ngôn 3:13-14; 8:10). Của cải có giá trị trong đời này vì có thể dùng để giúp một người vượt qua cơn khó khăn, tuy nhiên người nhận sự giúp đỡ vật chất chỉ có thể giải quyết tạm thời trong cơn ngặt nghèo, vì chẳng mấy ai nhận được sự giúp đỡ vật chất mà trở nên giàu có mãi mãi. Chỉ người biết vâng theo sự hướng dẫn của người khôn ngoan sẽ biết cách làm thế nào để thoát nghèo và có thể trở nên khá giả. Hơn thế nữa, những lời dạy khôn ngoan không những đem đến ích lợi vật chất trong hiện tại mà còn đem đến giá trị tinh thần lâu dài. Lời nói khôn ngoan là những lời phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức do Đức Chúa Trời thiết lập, hướng dẫn con người đi đúng đường lối Chúa, lời nói đó quý hơn mọi vật chất. Lời nói khôn ngoan không những mang lại sự giàu có, vinh dự, bình an mà quan trọng hơn hết là đưa con người đến sự sống vĩnh cửu.


Trong câu chuyện ngụ ngôn Chúa Giê-xu kể về người buôn ngọc trai sẵn sàng đánh đổi mọi tài sản của mình để sở hữu một viên ngọc quý (Ma-thi-ơ 13:45), Chúa nhấn mạnh đến giá trị của thiên đàng hay đời sống vĩnh cửu quý hơn mọi của cải vật chất, con người cần phải hết lòng hết sức để tìm và có được. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đến việc học Lời Chúa để nhận được sự khôn ngoan, và nhờ sự khôn ngoan nhận biết sự cứu rỗi của Chúa: “và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (II Ti-mô-thê 3:15). Vì thế, Cơ Đốc nhân hãy cầu xin Đức Thánh Linh ban cho khôn ngoan để được cứu và cũng để hướng dẫn tha nhân đến với sự cứu rỗi. Chúng ta cần học sự khôn ngoan của Chúa qua Lời Ngài và hướng đến sự cao trọng nơi cõi vĩnh hằng hơn là tìm kiếm của cải tạm bợ nơi thế gian này.


Bạn dùng môi miệng thế nào để bày tỏ sự khôn ngoan của Chúa, làm vinh quang Danh Ngài?


Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lúc con ham mê vật chất thế gian hơn là tìm cầu Chúa. Xin cho con sống kính sợ Chúa, dùng lời khôn ngoan để truyền rao Phúc Âm.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page