top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-14 Khích lệ người kế thừa

Updated: Aug 14, 2020


 Câu gốc: “Đương lúc ấy, ta cũng truyền lệnh này cho Giô-suê mà rằng: Mắt ngươi có thấy mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho hai vua này; Đức Giê-hô-va sẽ làm như vậy cho các nước nào mà ngươi sẽ đi qua” (câu 21).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se phân chia đất đai vừa chiếm được cho chi phái nào? Ông Môi-se đã khích lệ ông Giô-suê điều gì? Sự khích lệ ấy có ý nghĩa gì? Hội Thánh bạn quan tâm đến việc huấn luyện người kế thừa như thế nào?


Phân đoạn Kinh Thánh này ký thuật việc ông Môi-se đã phân chia vùng đất vừa đánh chiếm được ở phía Đông sông Giô-đanh cho chi phái Ru-bên, Gát, và một nửa chi phái Ma-na-se. Những chi phái này rất mong muốn được ở trong vùng đất đó vì họ là những người chăn nuôi gia súc, và địa phận này rất thích hợp cho bầy gia súc của họ. Việc phân chia đất đai cho các chi phái này không có nghĩa là họ không phải tham chiến với người Ít-ra-ên khi đánh chiếm xứ Ca-na-an. Ngược lại, họ vẫn phải tham chiến cùng với các chi phái khác.


Trong lúc căn dặn những chi phái này những điều cần thiết, ông Môi-se đã chuyển tiếp câu chuyện bằng sự khích lệ ông Giô-suê (câu 21-22). Ông Môi-se đã nhắc lại hai chiến thắng lẫy lừng của người Ít-ra-ên để khích lệ ông Giô-suê, người sẽ thay ông lãnh đạo Ít-ra-ên tiến về phía Tây sông Giô-đanh để đánh chiếm miền Đất Hứa. Thiết nghĩ, sẽ rất áp lực cho ông Giô-suê nếu ông là người khởi sự lãnh đạo Ít-ra-ên đánh chiếm xứ Ca-na-an trong khi chính những người trẻ của Ít-ra-ên trước đó vẫn chưa kinh nghiệm được quyền năng tối thượng của Chúa trong những chiến trận không cân sức sắp tới. Thế nên, Chúa đã để cho ông Giô-suê cùng dân Chúa tận mắt thấy hai trận chiến với Vua Si-hôn và Vua Óc dưới sự lãnh đạo của ông Môi-se. Sự trải nghiệm này sẽ giúp cho ông Giô-suê, người lãnh đạo tương lai của Ít-ra-ên, một lần nữa nhìn thấy sự thành tín và quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời. Có thể nói, qua hành động khích lệ người kế thừa của ông Môi-se cho thấy ông là người nhìn xa trông rộng, nhìn thấy những thách thức mà ông Giô-suê sẽ phải đối diện sau này, và ông Môi-se cũng sẵn sàng dùng những kinh nghiệm lãnh đạo của mình để khích lệ, chỉ dẫn cho ông Giô-suê. Người lãnh đạo giỏi không chỉ là người có một kết thúc tốt đẹp trong chức vụ của mình mà thôi, nhưng còn là người biết nghĩ đến tương lai của công việc Chúa, hết lòng giúp đỡ cho người kế thừa có một tiếp nối tốt đẹp. Có như vậy, mọi công việc mới được tiếp nối và vận hành trôi chảy. Thế nên, người lãnh đạo trong Hội Thánh không những cần quan tâm làm tốt công việc gây dựng phát triển Hội Thánh, nhưng cũng cần mở những khóa đào tạo hay huấn luyện trong Hội Thánh, nhằm dạy dỗ, truyền đạt kinh nghiệm, cũng như khích lệ nhiều người tiếp bước vào công việc Chúa trong tương lai.


Hội Thánh bạn có quan tâm đào tạo giới trẻ để họ tiếp bước cha ông không?


Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì tấm gương lãnh đạo tốt đẹp của ông Môi-se. Xin giúp cho những người lãnh đạo trong Hội Thánh con luôn biết học hỏi và làm theo tấm gương tốt đẹp ấy.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


29 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page