top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-14 Lòng nhân từ của Chúa


 

Câu gốc: “Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi” (Thi Thiên 103:10).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se nhắc đến sự kiện lịch sử nào của tổ phụ người Ít-ra-ên? Tổ phụ người Ít-ra-ên đã phạm tội gì khiến Chúa muốn tiêu diệt họ? Vì cớ gì Chúa lại tha thứ cho tổ phụ người Ít-ra-ên? Bạn nhìn thấy điều gì sau mỗi lần vấp ngã và được Chúa tha thứ?


Phân đoạn Kinh Thánh này thuật lại sự kiện tại Ca-đe-Ba-nê-a là nơi tổ phụ người Ít-ra-ên chống nghịch mệnh lệnh Chúa, từ chối đánh chiếm xứ Ngài hứa ban cho họ. Trong suốt hành trình từ Ai Cập đến Ca-đe-Ba-nê-a, tổ phụ người Ít-ra-ên đã nhìn thấy bàn tay quyền năng Đức Chúa Trời hành động ngày này sang ngày khác, đáp ứng mọi nhu cầu cho dân Ngài. Nhưng tại Ca-đe-Ba-nê-a, tổ phụ người Ít-ra-ên đã không tin Đức Chúa Trời vĩ đại đủ để ban cho họ chiến thắng các dân tộc ở vùng đất Ca-na-an, nên họ đã từ chối đánh chiếm xứ sở đó (câu 23). Hành động vô tín và nghịch mệnh của người Ít-ra-ên đã làm Đức Chúa Trời giận dữ và muốn tiêu diệt họ. Nhưng ông Môi-se cầu xin Chúa hãy nhớ đến giao ước giữa Ngài với tổ phụ họ, nhớ đến người Ít-ra-ên là cơ nghiệp của Chúa, và cũng nhớ đến uy danh của Ngài giữa những dân tộc khác mà tha thứ cho họ (câu 24-29). Một lần nữa, dân Chúa lại nhận được sự tha tội từ Chúa, kinh nghiệm được sự nhân từ của Ngài.


Đối tượng nghe ông Môi-se kể lại hai tội trọng trong quá khứ là những người trẻ đang chuẩn bị đánh chiếm vùng đất Ca-na-an. Thế nên, câu chuyện thất bại năm xưa của tổ phụ họ tại Ca-đe-Ba-nê-a sẽ giúp họ tránh khỏi vết xe đổ của lòng vô tín với Chúa như tổ phụ họ, đồng thời cũng nhìn thấy lòng nhân từ, sự kiên nhẫn vô biên của Chúa đã đồng hành cùng dân tộc Ít-ra-ên trong suốt những năm tháng nơi hoang mạc là vĩ đại thế nào.


Khi nhìn về hành trình thuộc linh theo Chúa của mình, những lần chúng ta vấp ngã là những lần chúng ta thấy được sự yếu đuối của bản thân, đồng thời cũng thấy được lòng nhân từ vô biên của Chúa, Đấng luôn tha thứ và dang rộng cánh tay đón nhận chúng ta vào lòng khi chúng ta thật sự ăn năn tội lỗi của mình với Ngài. Nói như thế không có nghĩa chúng ta chỉ thấy Chúa nhân từ khi chúng ta phạm tội với Ngài, nhưng ngay cả khi đời sống thuộc linh chúng ta đã trưởng thành theo năm tháng, thì khi nhìn về cuộc đời mình, nhìn thấy những điều Chúa ban cho mình, chúng ta không thể không đồng cảm với trước giả Thi Thiên 103 để nhận ra rằng, những điều Chúa đãi ngộ chúng ta không theo tội lỗi của chúng ta. Những điều Chúa làm cho chúng ta không bởi vì chúng ta tốt lành hơn, hay trở nên xứng đáng hơn với Ngài. Tất cả đều đến từ lòng nhân từ vô biên Ngài dành cho những tội nhân bất xứng như chúng ta.


Bạn có kinh nghiệm được lòng nhân từ của Chúa trong từng giai đoạn của cuộc đời mình không?


Lạy Chúa, cảm tạ Cha bởi lòng nhân từ của Ngài vẫn dành cho đứa con bất xứng như con. Xin giúp con được trở nên mạnh mẽ hơn và sống theo ý muốn Ngài hơn mỗi ngày.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

41 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page