top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-14 Quản Lý Tiền Của


 

“Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?” (Lu-ca 12:15, 20).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con về giá trị tiền của và cách quản lý tiền của ra sao? Chúa muốn con dân Ngài có thái độ thế nào với tiền của? Bạn cần sử dụng tiền của cách khôn ngoan ra sao?


Vua Sa-lô-môn dạy con cách quản lý tiền của khôn ngoan. Thứ nhất, tiền của mua được nhiều điều, nhưng không phải là tất cả. Trí tuệ, tình yêu chân chính, và sự khôn ngoan đều không mua được bằng tiền. Ngay cả khi sự khôn ngoan có thể mua được, thì cũng chẳng ích lợi gì với người ngu dại. Nói rõ hơn, người dại không biết phải làm gì cho đúng đắn, hợp đạo đức dù có tiền của trong tay. Thứ hai, tình cảm con người nếu chỉ xây dựng trên tiền của sẽ không bền. Còn tiền còn bạc còn bạn bè, anh em; hết tiền hết bạc, anh em xa rời, bạn bè né tránh. Con người cư xử bạc bẽo với nhau khi hết tiền, nhưng trong sự khôn ngoan của Chúa, tình thương mến giữa bạn bè, hết lòng giúp đỡ nhau trong hoạn nạn đáng quý hơn cả tiền của. Thứ ba, cẩn thận trong việc quản lý tiền của. Không phải gặp người hoạn nạn mà bỏ rơi, cũng không phải vì tình thân mà hấp tấp bảo lãnh, gánh nợ cho người khác. Người khôn ngoan không dễ dàng chấp nhận rủi ro chỉ vì tin vào lời nói của người láng giềng để bảo lãnh nợ cho họ. Nhiều khi chính con phải trả món nợ và mất uy tín vì việc bảo lãnh đó (Châm Ngôn 6:1-5). Thứ tư, đừng vì tiền của mà kiêu ngạo. Hình ảnh ngôi nhà có cửa cao tượng trưng cho sự giàu có, niềm kiêu hãnh của chủ nhân, nhưng phô trương là dại dột. Kiêu ngạo là điều Đức Chúa Trời ghê tởm và Ngài sẽ hình phạt người kiêu ngạo (Châm Ngôn 16:5). Đức Chúa Trời biết mọi sự, thấy hết suy nghĩ của con người, nên người có lòng xảo trá, lưỡi gian tà chắc chắn sẽ rước lấy tai họa.


Trong Phúc Âm Lu-ca 12:16-21, Chúa Giê-xu kể ẩn dụ về một người giàu lo tích trữ của cải dưới đất mà không tích trữ của cải trên trời, không nghĩ đến linh hồn mình, Chúa gọi đó là “kẻ dại.” Tiền của không mua được khôn ngoan để có sự sống đời đời. Chúa giao cho chúng ta tiền của và Ngài muốn chúng ta sử dụng đúng đắn, khôn ngoan. Chúng ta không hà tiện, chắt lót đối với anh chị em mình, nhưng cũng không quá dễ dãi để bị lạm dụng. Tiền bạc, của cải là do Chúa ban cho, chúng ta là người quản lý, nên không vì giàu có mà kiêu ngạo. Quan trọng hơn là không vì tham tiền bạc mà phạm tội để rồi phải gánh chịu hình phạt từ người, từ Chúa và đánh mất sự sống đời đời.


Có điều gì bạn cần thay đổi trong suy nghĩ cũng như cách quản lý tiền của?


Tạ ơn Chúa đã ban cho con sự sống đời đời. Xin Chúa cho con biết quản lý tiền bạc, của cải của Chúa cách khôn ngoan. Xin giúp con đừng kiêu ngạo và đừng vì ham mê tiền của mà phạm tội với người, với Chúa.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

17 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page