top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-15 Không chết không hết


 

Câu gốc: “Nhân đó, Ngài là Đấng Trung Bảo của giao ước mới, để khi Ngài chịu chết mà chuộc tội đã phạm dưới giao ước cũ, thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình” (câu 15).


Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao sự chết lại được nhắc lại nhiều lần như vậy? Sự chết của Chúa Giê-xu khác với sự chết của các sinh tế thông thường ra sao? Người theo Chúa cần nhận biết điều quan trọng nào?


Nhiều người quan niệm “chết là hết” nhưng Kinh Thánh cho biết cái chết là sự khởi đầu của nhiều điều. Không chết không thể hết tội. Không chết thì không thể có được sự sống mới. Không chết thì không thể nào tẩy sạch lương tâm khỏi những dằn vặt. Không chết thì không thể nhận lãnh cơ nghiệp đời đời.


Trước giả thư Hê-bơ-rơ dẫn chứng điều này dựa vào lối chơi chữ. Trong tiếng Hy Lạp, từ được dịch là “giao ước” cũng có nghĩa là “chúc thư” hay “di chúc.” Việc lập di chúc là thực tế rất phổ biến. Nội dung trong di chúc chỉ có giá trị khi người lập di chúc đã chết (câu 16-17). Tương tự như vậy, để những điều khoản trong giao ước có giá trị, phải có sự chết, và trong trường hợp này là sự chết của con sinh tế thể hiện qua máu vì “không đổ huyết thì không có sự tha thứ” (câu 22b). Cùng một lý lẽ đó, giao ước mới có giá trị nhờ sự chết của Chúa Giê-xu.


Nhưng tại sao cái chết là cần thiết đến như vậy? Vì sự chết đưa ra một lẽ thật quan trọng, là Đức Chúa Trời vô cùng thánh khiết và Ngài không thể xem nhẹ tội lỗi. Tội lỗi phải trả bằng một giá rất đắt, chính là cái chết. Trong giao ước cũ, để một người phạm tội được tiếp tục sống thì con sinh tế phải bị chết. Vì con người cứ luôn phạm tội nên sẽ có rất nhiều sinh tế phải chết và quy trình này sẽ kéo dài mãi mãi. Vì tình yêu thương lớn lao mà Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời đã đến thế gian làm người, sống cuộc đời vô tội, chịu chết trên cây thập tự để làm sinh tế trọn vẹn dâng lên một lần đủ cả, mở ra con đường mới để con người có thể nhận lãnh sự tha thứ vẹn toàn.


Ngày nay, chúng ta vui mừng khi một người có tội biết ăn năn, bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu, hưởng ơn cứu rỗi. Chúng ta tạ ơn Chúa Giê-xu vì những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Nhưng sự thờ phượng và lòng biết ơn của chúng ta không thể trọn vẹn nếu chúng ta chưa hiểu rõ việc Chúa Giê-xu đã chuộc tội cho chúng ta như thế nào. Người theo Chúa không phải theo đạo hoặc theo một tôn giáo nhưng là người nhận biết sự chết của Chúa Giê-xu là phương cách duy nhất để chính mình được hết tội. Máu quý báu của Đấng Thần—Nhân, của Con Người duy nhất vô tội đã đổ ra. Chúa Giê-xu chết để tội lỗi chúng ta được xóa sạch.


Bạn biết Chúa Giê-xu chuộc tội cho mình ra sao không?


Tạ ơn Chúa Giê-xu đã chịu thay án phạt vì tội lỗi của con. Ngài đã chịu chết cách đau đớn trên cây thập tự để con có thể nhận ơn tha thứ. Nguyện cuộc đời con sẽ hết lòng truyền rao sự chết của Chúa cho đến khi Ngài trở lại.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

22 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page