top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-15 Tư tưởng của người công bình


 

Câu gốc: “Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời” (Thi Thiên 139:23-24).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn cho thấy mối liên hệ tất yếu giữa tư tưởng và hành động như thế nào? Chúa Giê-xu dạy về tội tà dâm trong tư tưởng ra sao? Có điều gì bạn xin Chúa giúp bạn thay đổi trong tư tưởng, lời nói, và hành động?


Vua Sa-lô-môn dạy cho con phân biệt tư tưởng của người công bình với tư tưởng người gian ác. Chỉ với ba câu (câu 5-7), ông cho con thấy rõ mối liên hệ tất yếu giữa tư tưởng và hành động. Đối với người công bình, họ có tư tưởng đúng đắn, công chính (câu 5), nên sẽ dẫn đến lời nói ngay thẳng, tốt lành, tránh xa tội lỗi (câu 6), và kết quả đời sống của người công bình là vững vàng và tồn tại mãi mãi (câu 7). Ngược lại đối với người ác thì trong đầu nuôi dưỡng những tư tưởng, mưu luận giả dối, dẫn đến những lời nói gây vấp phạm, làm tổn thương người khác và hậu quả là đời sống họ sẽ bị đánh đổ, suy tàn. Từ tư tưởng tốt lành hoặc gian ác đã dẫn đến lời nói, việc làm tốt hoặc xấu, và cuối cùng dẫn đến sự sống còn hoặc hư mất của một cuộc đời.


Người ta chỉ bị luật pháp định tội qua hành vi tội ác của họ, nhưng con người đã phạm tội với Đức Chúa Trời khi tư tưởng của họ nghĩ đến điều ác. Chúa Giê-xu dạy về tội tà dâm trong tư tưởng như sau: “Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song Ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi” (Ma-thi-ơ 5:27-28). Vua Đa-vít là người kính sợ Chúa, nhưng từ một thoáng nhìn bà Bát-sê-ba đang tắm mà tư tưởng ông đã phạm tội, từ tư tưởng xấu đã dẫn đến hành động phạm tội tà dâm, và tiếp tục phạm thêm tội giết người (II Sa-mu-ên 11:2-17).


Tư tưởng dẫn dắt hành động, vì vậy Chúa muốn chúng ta phải cẩn thận trong tư tưởng, suy nghĩ của mình. Chúng ta phải xóa tan những mầm mống tội lỗi ngay trong tư tưởng, không để cho những suy nghĩ tội lỗi trong đầu lớn lên và có cơ hội gây cho chúng ta phạm tội. Vua Đa-vít biết mình yếu đuối, bất toàn nên sau khi đã ăn năn, ông luôn cầu xin Chúa tra xét tư tưởng, cáo trách, sửa trị ông để dẫn ông vào con đường đời đời, “Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời” (Thi Thiên 139:23-24). Cầu xin Chúa giúp chúng ta thấy được gương xấu cũng như gương tốt của Vua Đa-vít để xin Chúa cho chúng ta có tư tưởng của người công bình hầu nhận được sự sống đời đời.


Bạn có giữ gìn tư tưởng mình công chính không?


Tạ ơn Chúa đã dạy con phải cẩn thận trong tư tưởng, suy nghĩ của con. Xin giúp con thấy những suy nghĩ nào không làm hài lòng Chúa và giúp con thay đổi những điều đó để con nhận được sự sống đời đời.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

39 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page