top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-16 Ngài lại sẽ hiện ra


 

Câu gốc: “Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài” (câu 28).


Câu hỏi suy ngẫm: Đấng Christ đã hiện ra như thế nào? Ngài lại sẽ hiện ra để làm gì? Cơ Đốc nhân cần sống thế nào đang khi chờ đợi sự hiện ra của Chúa?


Trong 6 câu Kinh Thánh, trước giả thư Hê-bơ-rơ ba lần lặp lại từ “hiện ra.” Lần thứ nhất, “Vả Đấng Christ chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người làm ra” nhưng “vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời” (câu 24). Đền tạm, nghi lễ, sinh tế đều tốt đẹp nhưng đó chỉ là bản sao, mang tính biểu tượng để hướng chúng ta đến mối liên hệ thật sự với Chúa. Thế nhưng theo thời gian, những điều đó lại trở thành trọng tâm của đời sống tôn giáo, khiến người ta chỉ chạy theo những điều mang tính biểu tượng mà quên đi ý nghĩa đích thực. Vậy nên, các tín hữu Do Thái đầu tiên nói riêng và Cơ Đốc nhân nói chung cần phải xác định điều mình đang tìm kiếm là gì? Tôn giáo hay đức tin thật? Nghi lễ thờ phượng hay chính Chúa là Đấng đáng thờ phượng?


Thứ hai, Đấng Christ “đã hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi” (câu 26). Trong khi các sinh tế dâng lên chỉ có giá trị tạm thời thì sự chết của Chúa Giê-xu có giá trị vĩnh viễn, làm trọn mọi yêu cầu của luật pháp. Dù có nỗ lực cách mấy, con người chúng ta cũng không thể sống trọn vẹn trước mặt Chúa để được Ngài chấp nhận. Nhưng “nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu” (Ê-phê-sô 2:8). Tất cả những gì Chúa cần nơi chúng ta là đức tin để đón nhận món quà lớn lao của Ngài, để kinh nghiệm sự tha thứ trọn vẹn.


Thứ ba, Đấng Christ “lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài” (câu 28). Nếu sự hiện ra lần thứ nhất của Chúa Giê-xu là để mở đường cho con người đón nhận ơn cứu rỗi, thì sự hiện ra lần thứ hai sẽ khiến người tin Chúa kinh nghiệm sự cứu rỗi cách trọn vẹn. Đó là được sống đời đời trong sự hiện diện của Chúa, ở nơi không còn bóng dáng của tội lỗi và những đau khổ do hậu quả tội lỗi gây nên. Câu hỏi đặt ra là chúng ta có đang thật sự khao khát chờ ngày Chúa trở lại không? Hay chúng ta đang sống như thể trần gian này chính là nhà đời đời của mình? Người chờ đợi Chúa trở lại sẽ biết sống khôn ngoan trong đời tạm, ưu tiên đầu tư thì giờ, tiền bạc, sức lực vào cõi đời đời trong thái độ hết lòng phục vụ Chúa và đưa nhiều người đến với Ngài.


Bạn chờ đợi ngày Chúa hiện ra lần thứ hai như thế nào?


Tạ ơn Chúa Giê-xu đã hiện ra lần thứ nhất để trở nên sinh tế toàn hảo, để con được nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Xin cho con sống trong sự khao khát, mong chờ ngày được gặp Chúa khi Ngài trở lại và cho con ở trong Nước Trời đời đời.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

21 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page