top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-17 Nhu cầu tâm linh quan trọng nhất


 Câu gốc: “Quỷ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi” (câu 3).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu bị cám dỗ trong hoàn cảnh nào? Tại sao ma quỷ lại cám dỗ Chúa Giê-xu hóa đá thành bánh? Chúa Giê-xu đã chiến thắng cám dỗ như thế nào? Bạn làm gì để luôn đặt nhu cầu tâm linh cao hơn nhu cầu thuộc thể?


Trong suốt bốn mươi ngày, bốn mươi đêm kiêng ăn nơi hoang mạc, Chúa Giê-xu gần gũi mật thiết trong mối liên hệ với Chúa Cha, đồng thời tìm biết ý muốn của Cha trên đời sống chức vụ của Ngài nơi trần gian. Thế nên, sau khoảng thời gian ấy, việc Chúa Giê-xu cảm thấy đói là rất đỗi bình thường của cơ thể vật lý. Chính vì thế, trong lần cám dỗ thứ nhất, ma quỷ tiếp cận với Chúa Giê-xu bắt đầu từ chính nhu cầu hợp lý của cơ thể Ngài. Tính quỷ quyệt trong lời cám dỗ của ma quỷ là ở chỗ nó thách thức Chúa Giê-xu khẳng định địa vị Con Vua Trời của Ngài bằng hành động làm phép lạ biến đá trở nên bánh, để đáp ứng nhu cầu cần thiết của cơ thể. Ma quỷ cám dỗ Chúa nhưng một chân lý hiển nhiên không ai có thể phủ nhận, đó là cho dù Chúa Giê-xu có thực hiện việc hóa đá thành bánh hay không thì Ngài là vẫn là Con Đức Đức Chúa Trời. Tính quỷ quyệt khác của ma quỷ còn nằm ở chỗ lợi dụng tình trạng Chúa Giê-xu đang đói để cám dỗ Ngài sử dụng quyền năng vô biên của Con Đức Chúa Trời nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân của Ngài. Trải dài cả bốn sách Phúc Âm, Chúa Giê-xu luôn được ký thuật với hình ảnh của Con Trời luôn đặt nhu cầu của tha nhân lên trên nhu cầu của chính Ngài.


Đáp lại lời cám dỗ dối trá của ma quỷ, Chúa Giê-xu trích dẫn Lời của Kinh Thánh Cựu Ước (Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:3), trong đó Ngài khẳng định rằng nhu cầu tâm linh phải đặt trên nhu cầu thuộc thể, và việc sống thuận phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời quan trọng hơn việc thỏa mãn nhu cầu của cá nhân.


Đỉnh cao của những cám dỗ mà Cơ Đốc nhân phải đối diện không chỉ là giữa đúng và sai, tốt và xấu, nhưng còn là những cám dỗ xuất phát từ những nhu cầu rất hợp lý. Ví dụ như nhu cầu lo cho cái ăn cái mặc của gia đình, lo cho việc học hành của con cái đều là những nhu cầu hợp lý. Nhưng ma quỷ đánh lừa chúng ta chú tâm vào những nhu cầu cần thiết cho bản thân hoặc gia đình để xem nhẹ nhu cầu tâm linh. Là Cơ Đốc nhân, nhu cầu tâm linh của chúng ta là điều quan trọng hơn hết, và việc sống theo ý muốn Chúa quan trọng hơn ý riêng. Chúng ta cần tuân thủ quy tắc vàng này để không bị sa vào những mưu chước cám dỗ của ma quỷ.


Bạn đã từng vì những nhu cầu cần thiết của cá nhân mà sa vào mưu chước cám dỗ của ma quỷ chưa?


Kính lạy Cha Thiên Thượng, tạ ơn Cha đã ban Chúa Giê-xu cho con, là Đấng đặt nhu cầu tâm linh và ý muốn của Chúa Cha lên trên hết mọi điều. Xin cho con cũng noi bước chân Ngài và chiến thắng cám dỗ như chính Ngài đã chiến thắng.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


41 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page