top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-19 Phải phân rẽ


 

Câu gốc: “Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ Ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được” (câu 39).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nói Ngài đến đem theo điều gì? Vì sao Ngài nói như vậy? Chúa Giê-xu muốn nơi môn đệ những điều gì khi theo Ngài? Bạn đang làm theo điều Chúa muốn ra sao?


Chúa Giê-xu là Chúa Bình An (Ê-sai 9:5), vậy tại sao Ngài nói “Ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm giáo”? Chúa Giê-xu đang nói về những sự xung đột sẽ xảy ra giữa những người theo Chúa và người không theo Ngài. Chúa cũng cho chúng ta biết mức độ của sự xung đột này là rất lớn. “Gươm giáo” là hình ảnh của chiến tranh, cần phải chiến đấu để từ bỏ mọi thứ kể cả những người mình thương yêu nhất để có thể theo Ngài. “Phân rẽ” bày tỏ sự tách biệt hoàn toàn và liên tục, cho thấy sẽ có một sự rạn nứt nghiêm trọng giữa người theo Chúa với những người thân trong gia đình mà họ phải trả giá để đánh đổi. Thậm chí những người theo Ngài sẽ có những kẻ thù là người nhà của mình, họ không chỉ làm tổn thương tình cảm nhưng cũng có thể làm tổn thương thân xác của chúng ta là những người quyết theo Chúa Giê-xu.


Chúa Giê-xu mong muốn nhìn thấy nơi những môn đệ của Ngài hai điều. Thứ nhất, họ phải yêu Chúa tuyệt đối, đừng viện cớ những tình cảm khác để bào chữa cho việc yêu Chúa ít hơn, không phục vụ Đức Chúa Trời và thi hành công tác Ngài giao phó (câu 37). Thứ hai, sẵn sàng chịu khổ vì Danh Chúa, đây là sự dấn thân đích thực của người phục vụ Chúa (câu 38). Chịu khổ với Chúa không chỉ là bị đói khát, thiếu thốn nhưng có thể bị tổn hại đến thân xác và thậm chí hy sinh vì Danh Chúa. Chúng ta là những người theo Chúa cần nhớ rằng, bám lấy đời này có thể khiến chúng ta bị mất đi điều tốt nhất Chúa Giê-xu dành sẵn cho chúng ta trong đời này và trong đời hầu đến (câu 39).


Nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay thường không muốn phân rẽ vì sợ tổn hại đến những mối liên hệ thân thiết của mình. Có thể những quyết định không phân rẽ đó đang ngăn trở chúng ta sống một đời sống thật kết quả cho Chúa. Và cũng chính những quyết định không chịu phân rẽ đó là rào cản khiến chúng ta không thể sống cuộc đời tận hiến cho Ngài. Nhiều khi chúng ta vì ích kỷ chỉ muốn giữ những mối liên hệ, giữ sự sống cho mình. Chúa Giê-xu cảnh báo cho con dân Chúa biết rằng quyết định không chịu phân rẽ làm chúng ta đang đi giẹo hai bên, và chắc chắn không được gì từ thế gian này cũng như sẽ không được gì từ Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta có quyết định phân rẽ, có thể chúng ta sẽ gặp phải sự chống đối, bức hại từ chính người thân của mình nhưng chúng ta sẽ nhận được sự sống đời đời Chúa hứa ban, và cuộc đời chúng ta sẽ có cơ hội cứu được những người thân yêu của mình (Công Vụ 16:31).


Bạn có sống phân rẽ như điều Chúa muốn chưa?


Lạy Chúa, con nguyện yêu Chúa hết lòng. Xin giúp con mạnh mẽ để có thể phân rẽ, sẵn sàng chịu khổ bước đi theo Chúa và phục vụ Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

41 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page