top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-20 Cẩn trọng trong việc bảo lãnh


 

Câu gốc: “Hãy cầm lấy áo hắn, vì hắn có bảo lãnh cho người khác; hãy buộc họ một của cầm, bởi họ đáp thế cho người đàn bà lạ” (BTT). “Hãy nắm lấy áo hắn vì hắn đã bảo lãnh cho người không quen; hãy giữ vật làm tin của hắn vì hắn bảo lãnh cho người đàn bà xa lạ” (BTTHĐ).


Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao con dân Chúa cần phải cẩn trọng trong việc bảo lãnh nợ? “Người đàn bà xa lạ” có nghĩa gì? Làm thế nào bạn bày tỏ sự yêu thương trong khôn ngoan, công chính, thánh sạch của Chúa?


Lời Chúa dạy con dân Ngài phải hết sức cẩn trọng trong việc bảo lãnh nợ cho người khác. Bảo lãnh nợ cho người lân cận đã phải gặp rất nhiều khó khăn, có khi phải bị mang nợ, sỉ nhục của người mình bảo lãnh (Châm-ngôn 6:1-5) nói chi đến người không quen thân. Một người khi đứng ra bảo lãnh nợ thì đã trở nên con nợ. Khi người mượn nợ không trả được, chủ nợ sẽ đòi nợ trên người bảo lãnh. Áo là tài sản riêng được dùng làm vật cầm cố. Như vậy khi người bị lột áo để trả nợ, cũng có nghĩa là người ấy mất hết của cải và danh dự.


Câu 16b nói đến điều tệ hơn nữa là khi một người “bảo lãnh cho người đàn bà xa lạ.” Người đàn bà xa lạ ở đây có nghĩa là một người bên ngoài họ hàng, gia đình hay cộng đồng. Châm-ngôn 27:13 là lời dạy tương tự, “Hãy lấy áo của người, vì người đã bảo lãnh cho kẻ lạ; khá buộc người một của cầm, vì người đã đáp thế cho người dâm phụ.” Như vậy, người đàn bà xa lạ còn có nghĩa là người dâm phụ. Việc bảo lãnh nợ thiếu cẩn trọng, bảo lãnh sai người sẽ khiến cho người bảo lãnh nợ rơi vào cảnh nghèo nàn, ô nhục, và nặng hơn nữa là mang tội.


Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương và luôn thương xót người nghèo khó. Lời Chúa dạy con dân Chúa phải bày tỏ tình yêu thương với nhau qua hành động cụ thể: “Nếu ngươi cầm áo xống của kẻ lân cận mình làm của tin, thì phải trả cho họ trước khi mặt trời lặn; vì là đồ chỉ có che thân, là áo xống che đậy da mình; người lấy chi mà ngủ? Nếu người đến kêu van Ta, tất Ta sẽ nghe lời người, vì Ta là Đấng hay thương xót” (Xuất Ê-díp-tô Ký 22:26-27). Nhưng con dân Chúa phải bày tỏ tình yêu thương trong sự khôn ngoan, công chính, thánh sạch của Chúa. Không vì lời êm dịu lừa lọc của bạn bè hoặc sự cám dỗ xác thịt của người khác phái mà “lầm lạc cách xa lời tri thức” (Châm-ngôn 19:27), thiếu cẩn trọng trong việc sử dụng tiền bạc Chúa ban cho. Mỗi chúng ta cần phải gắn bó với Kinh Thánh là Lời khôn ngoan Chúa ban để có sự khôn ngoan của Chúa, sự bảo vệ, và cáo trách của Đức Thánh Linh giúp chúng ta tránh xa những cạm bẫy tội lỗi. Xin Chúa giúp chúng ta đặc biệt cẩn trọng trong cách sống để bày tỏ tình yêu và sự thánh khiết của Chúa.


Bạn làm gì để tránh sự lạm dụng tiền bạc của người khác?


Lạy Chúa thánh khiết và hay thương xót. Xin cho con có sự khôn ngoan của Chúa, cẩn trọng trong những suy nghĩ, hành động để cuộc sống con luôn làm vinh quang Danh Chúa.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

31 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page