top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-21 Chúa ra lệnh dựng đền tạm


 

Câu gốc: “Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Ngày mồng một tháng giêng, ngươi sẽ dựng đền tạm” (câu 1-2).


Câu hỏi suy ngẫm: Việc dựng đền tạm vào ngày mồng một tháng giêng có ý nghĩa gì với người Ít-ra-ên? Chúa dạy ông Môi-se làm gì để mọi vật trong và ngoài sân đền tạm được nên thánh? Bài học này giúp bạn liên tưởng gì về đời sống của Cơ Đốc nhân?


Đức Chúa Trời ra lệnh cho ông Môi-se dựng đền tạm vào ngày mồng một tháng giêng. Đây là thời điểm mà một năm trước đó, Chúa đã đưa ra chỉ thị cho dân Ngài chuẩn bị lễ Vượt Qua và công bố rằng người Ít-ra-ên sẽ sớm rời khỏi Ai Cập. Chúa đã lập niên lịch mới cho tuyển dân (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:2, 6-14). Vậy đền tạm được dựng vào thời điểm người Ít-ra-ên kỷ niệm một năm lập quốc, ngày được Chúa đem họ ra khỏi kiếp nô lệ tại Ai Cập. Đây là thời điểm họ ôn lại lịch sử; kinh nghiệm quyền năng, tình yêu, lòng nhân từ và sự tiếp trợ của Chúa một cách đặc biệt. Chúa muốn thiết lập một giai đoạn mới trong mối liên hệ với tuyển dân và chính Ngài sẽ ở giữa các trại quân của họ.


Chúa dặn ông Môi-se đặt mọi vật vào đúng vị trí. Hòm Bảng Chứng được đặt vào trong Nơi Chí Thánh rồi lấy màn ngăn cách che lại. Ở Nơi Thánh có bàn thờ xông hương được đặt ngay trước tấm màn ngăn cách Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh; đặt chân đèn và thắp đèn lên, cùng với bàn để bánh trần thiết. Bên ngoài sân hội mạc có bàn thờ dâng của lễ thiêu và chậu rửa bằng đồng. Rồi Chúa dạy ông Môi-se lấy dầu thánh xức cho đền tạm và tất cả vật dụng trong Nơi Chí Thánh, Nơi Thánh, và sân hội mạc, biệt riêng chúng cho Ngài thì những vật đó sẽ nên thánh (câu 9-11).


Đức Chúa Trời thánh khiết nên nơi Ngài ngự cũng phải thánh khiết. Việc làm cho một vật trở nên thánh khiết là do chính Chúa quy định. Dầu thánh là loại dầu đặc biệt được chế từ những loại hương liệu tốt nhất, theo đúng công thức Chúa đưa ra. Dân Chúa không được tùy tiện pha dầu theo công thức ấy để sử dụng theo ý riêng của mình (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:22-33). Trong Kinh Thánh, dầu cũng là một trong những biểu tượng của Đức Thánh Linh.


Mọi Cơ Đốc nhân đều có một mốc thời điểm quan trọng, đó là ngày chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa và Chủ đời sống mình. Giống như người Ít-ra-ên, kể từ ngày đó chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi, mọi sự cũ đã qua đi và bắt đầu một cuộc đời mới trong mối tương giao mật thiết với Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh ngự trong lòng chúng ta, làm cho chúng ta nên thánh, giúp chúng ta từ bỏ điều xấu xa, tội lỗi, và biến đổi chúng ta trở nên giống Chúa hơn mỗi ngày. Cơ Đốc nhân được gọi là thánh đồ vì chính Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta. Nơi nào có Chúa ngự, nơi ấy trở nên thánh.


Bạn có để Chúa biến đổi đời sống xứng đáng làm nơi Chúa ngự không?


Tạ ơn Ba Ngôi Đức Chúa Trời đã chọn con làm con của Ngài, biệt con ra thánh và dùng con làm đền thánh của Ngài! Nguyện xin Đức Thánh Linh biển đổi cuộc đời con trở nên thánh khiết xứng đáng làm nơi Ngài ngự.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page