top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-22 Được khen ngợi


 

Câu gốc: “Hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người, để họ được cứu” (I Cô-rinh-tô 10:33).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con những việc làm nào được khen ngợi và những việc làm nào bị khinh chê? Mục đích của Vua Sa-lô-môn muốn giúp con chọn lựa điều gì? Tại sao bạn cần phải sống bày tỏ sự khôn ngoan qua lời nói, việc làm và đời sống đạo đức?


Vua Sa-lô-môn dạy cho con biết những việc làm được khen ngợi đối nghịch với những việc làm bị khinh chê. Để được khen ngợi, con phải có đời sống khôn ngoan. Những việc làm của con phải bày tỏ sự hiểu biết và sự công chính của Chúa. Con dù không thành danh thì cũng phải nên người. Con phải biết sống khiêm nhường và chịu khó làm việc. Khi con chịu khó cày xới đất mình, con sẽ được lương thực dư dật. Bên cạnh đó, con cũng phải cư xử công bình ngay cả đối với súc vật của mình. Khi bầy gia súc của con mang đến lợi ích cho con, thì con cũng phải thương xót, chăm sóc, và bảo tồn chúng. Con phải có sự hiểu biết về quy luật hiển nhiên rằng: “Rễ của người công bình sinh bông trái” để sống đúng. Con muốn có lông chiên thì con phải nuôi nấng, chăm sóc bầy chiên, con muốn cây cho con bông trái, con phải chăm sóc cây cho có rễ mạnh và tăng trưởng tốt.

Còn ngược lại khi con có lòng gian tà, sống không khôn ngoan, thiếu trí hiểu thì người ta sẽ coi thường con. Con sẽ bị khinh dể khi con tự tôn, kiêu ngạo mà lại thiếu ăn, khi con chỉ muốn thu hoạch lông chiên mà lại tàn hại bầy chiên, khi con biếng nhác không chịu làm lụng mà lại tham lam của phi nghĩa.


Những lời dạy của Vua Sa-lô-môn rất thực tế. Ông dạy con biết chọn lựa cách sống khôn ngoan trên đời, biết cân nhắc việc làm lợi hại, và giúp con giữ vững đạo đức để có thể sống sáng Danh Chúa đồng thời cũng đẹp lòng người.


Là Cơ Đốc nhân, chúng ta không những phải sống tốt để được khen ngợi hay làm vui lòng mọi người, nhưng đời sống chúng ta còn bày tỏ sự công chính, thánh khiết của Chúa để Danh Chúa được tôn vinh. Chúng ta không chỉ sống cho ích lợi bản thân mà còn vì ích lợi cho linh hồn của người khác. Sứ đồ Phao-lô dạy: “ Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Giu-đa, người Gờ-réc, hay là Hội Thánh của Đức Chúa Trời; hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người, để họ được cứu” (I Cô-rinh-tô 10:31-33). Cầu xin Chúa cho chúng ta biết nhờ cậy Chúa mỗi ngày, sống bày tỏ sự khôn ngoan qua lời nói, việc làm và đời sống đạo đức của chúng ta.


Đời sống bạn có đem lại sự tự hào cho gia đình, Hội Thánh và làm sáng Danh Chúa chưa?


Cảm tạ Chúa đã dạy con cách sống khôn ngoan để làm sáng Danh Chúa và vui lòng người. Xin Chúa giúp con nhận biết và thay đổi những việc làm, suy nghĩ không hài lòng Chúa để giúp cho nhiều người thấy Chúa qua đời sống con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

31 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page